Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran

Cập nhật ngày 26/03/2023 bởi mychi

Bài viết Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch Bài viết Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch

Đánh giá về Whats its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran

Xem nhanh
Bạn có thể khiến người nước ngoài bối rối nếu hỏi tên bằng cách phát âm không chính xác.
Phát âm chuẩn là con đường ngắn nhất để giao tiếp thành công. Cùng cô Moon Nguyen - người sáng lập MoonESL Training Center, học cách nói tiếng Anh chuẩn nhé.

***
Phát âm chuẩn là con đường ngắn nhất để giao tiếp thành công.
MoonESL Training Center
Website: https://www.moonesl.vn
Facebook: https://www.facebook.com/mooneslphatamtienganhmy/
Facebook cá nhân cô Moon: https://www.facebook.com/moon.esl
Xem video trên vnexpress tại đây http://vnexpress.net/hoc-phat-am/topic-18732.html

What’s its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran What’s its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran What’s its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran What’s its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran

What's its name: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch | OpenTran
 • Online Dịch & điển
 • Từ vựng
 • Nghĩa
 • Từ đồng nghĩa
 • Phản nghiả
 • Nghe
 • Viết
 • Ví dụ sử dụng
what’s its name

what’s its name

Translate GB  What Was His Name Nghĩa Là Gì

Những từ tương tự: what’s its name

its, its own processes, its 15 % shares, its 3g, its 50th anniversary, its 6 years experience, its 7:30, its a forum for, its a pity that, its a relatively young, its a requirement of, its a small, Its a state change, its a stick, its a very nice, its a video, its a village, its abbreviated, its abbreviation, its ability to

Từ đồng nghĩa & Phản nghiả: không tìm thấy

Ví dụ sử dụng: what’s its name

What’s the name of this flower with serrated petals? I tried looking it up in a encyclopedia, but I couldn’t get anything.

Tên của loài hoa có cánh hoa răng cưa này là gì? Tôi đã cố gắng tra cứu nó trong một bách khoa toàn thư, nhưng tôi không nhận được gì cả.

Copy Report an error

What’s the name of the disease that Tom died of?

Tên của căn bệnh mà Tom đã chết là gì?

Copy Report an error

What’s the name of the piece that the orchestra’s playing?

Tên của bản nhạc mà dàn nhạc chơi là gì?

Copy Report an error

What’s your name? “Mary.” “That’s a pretty name.”

Tên bạn là gì? “Mary.” “Đó là một cái tên đẹp.”

Copy Report an error

Did you hear that what’s – his – name crashed his motorcycle?

Bạn có nghe nói tên anh ta đã đâm xe máy của anh ta không?

Copy Report an error

What’s your name? “I thought you would never ask.”

Bạn tên là gì? “Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ hỏi.”

Copy Report an error

What’s the name of the highest mountain in that country?

Tên ngọn núi cao nhất nước đó là gì?

Copy Report an error

What’s the name of the piece the orchestra’s playing?

Tên của bản nhạc mà dàn nhạc đang chơi là gì?

Copy Report an error

What’s Donna’s name? “What? Whoops, it’s good that no one heard us.”

Tên của Donna là gì? “Cái gì? Rất tiếc, thật tốt là không ai nghe thấy chúng ta.”

Copy Report an error

What’s the name of the man who was talking to you?

Tên của người đàn ông đã nói chuyện với bạn là gì?

Copy Report an error

What’s your name? Muhammad. Are you Muslim? Yes.

Bạn tên là gì? Muhammad. Bạn là người Hồi giáo? Đúng.

Copy Report an error

What’s the name of that Italian who works for Fiat?

Tên của người Ý làm ​​việc cho Fiat là gì?

Copy Report an error

What’s the name of the girl we saw at the festival that day?

Tên của cô gái mà chúng ta nhìn thấy ở lễ hội ngày hôm đó là gì?

Copy Report an error

This little hip – hop girl, what’s her name?

Cô bé hip – hop này, cô ấy tên gì?

Copy Report an error

You think people are saying that they want to see some scabby Kraut beat up o little Miss What’s – Her – Name?

Bạn nghĩ rằng mọi người đang nói rằng họ muốn thấy Kraut ghê tởm đánh đập cô bé tên What – Her – Name?

Copy Report an error

Therefore, I shall make a hit out of – what’s the name of your play, Ike?”

Vì vậy, tôi sẽ tạo ra một cú hit – tên vở kịch của bạn là gì, Ike? ”

Copy Report an error

I’m a, um, detective, but what’s germane to this conversation is your identity, your real name, yes.

Tôi là, ừm, thám tử, nhưng điều tối kỵ trong cuộc trò chuyện này là danh tính của bạn, tên thật của bạn, vâng.

Copy Report an error

Alright, now what’s his wacky neighbour duck’s name?

Được rồi, bây giờ tên con vịt hàng xóm kỳ quặc của anh ta là gì?

Copy Report an error

What’s your bear’s name?

Tên gấu của bạn là gì?

Copy Report an error

Then what’s your name?

Vậy tên của bạn là gì?

Copy Report an error

What’s your name, rank and serial number?

Tên, cấp bậc và số sê – ri của bạn là gì?

Copy Report an error

What’s the seller’s name?

Tên người bán là gì?

Copy Report an error

Can you find a coil of line to throw to that fellow there What’s your name.

Bạn có thể tìm thấy một cuộn dây để ném cho người đó ở đó Tên của bạn là gì

Copy Report an error

So I tell her that I’ve got what’s – his – name’s little toy airplane in a safe deposit box in New Mexico. So she somehow figures out which bank, which safe deposit box.

Vì vậy, tôi nói với cô ấy rằng tôi đã Có một chiếc máy bay đồ chơi nhỏ tên của anh ấy trong một hộp ký gửi an toàn ở New Mexico. Vì vậy, cô ấy bằng cách nào đó tìm ra ngân hàng nào, hộp tiền gửi an toàn.

Copy Report an error

What’s more, he gave us a name that day that became part of the language.

‘Hơn nữa, ngày đó anh ấy đã đặt cho chúng tôi một cái tên đã trở thành một phần của ngôn ngữ.’

Copy Report an error

 • what’s its name – trong Tiếng Ả Rập
 • what’s its name – trong Ba Lan
 • what’s its name – trong Tiếng Bồ Đào Nha
 • what’s its name – trong Tiếng Bulgaria
 • what’s its name – trong Tiếng Do Thái
 • what’s its name – trong Tiếng Đức
 • what’s its name – trong Tiếng Hindi
 • what’s its name – trong Tiếng Na Uy
 • what’s its name – trong Tiếng Nga, bản dịch
 • what’s its name – trong Tiếng Pháp
 • what’s its name – trong Tiếng Tây Ban Nha
 • what’s its name – trong Thổ Nhĩ Kỳ
 • what’s its name – trong Tiếng Ý
 • what’s its name – trong Tiếng Hà Lan
 • what’s its name – trong Hy Lạp

Tag: What Was His Name Nghĩa Là Gì

Error message sent successfully!

Dịch | Nghĩa | Từ đồng nghĩa | Phản nghiả | Nghe | Viết | Ví dụ sử dụng Dịch | Nghĩa | Từ đồng nghĩa | Phản nghiả | Nghe | Viết | Ví dụ sử dụng

Copyright© OpenTran

Xem thêm các kết quả về What Was His Name Nghĩa Là Gì Xem thêm các kết quả về What Was His Name Nghĩa Là Gì

Nguồn : vi.opentran.net

Các câu hỏi về what is its name nghĩa là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê what is its name nghĩa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết what is its name nghĩa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết what is its name nghĩa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết what is its name nghĩa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về what is its name nghĩa là gì

Các hình ảnh về what is its name nghĩa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về what is its name nghĩa là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về what is its name nghĩa là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment