Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò

Cập nhật ngày 09/08/2022 bởi mychi

Bài viết Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò”

Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò

Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là các thuật ngữ kinh tế. Được phân tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thuật ngữ này mang đến các tính toán cho vòng quay đối với hai đối tượng cơ bản. Tiền giúp doanh nghiệp đáp ứng cho những nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Trong khi hàng tồn kho đảm bảo đối với lượng sản phẩm tìm kiếm doanh thu trong kinh doanh của doanh nghiệp. Các tính toán giúp người phân tích đưa ra phản ánh trong giá trị và tiềm năng hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời đánh giá các hoạt động gắn với từng giai đoạn cụ thể.

Để tìm hiểu các nội dung thể hiện trong công thức xác định vòng quay này. Công ty luật Dương gia gửi đến bạn đọc bài viết có chủ đề: “Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò”.  

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

 • 1 1. vòng quay tiền là gì?
  • 1.1 1.1. Khái niệm. 
   • 1.1.1 Vòng quay tiền = Doanh thu thuần/Tiền và tương đương tiền bình quân
  • 1.2 1.2. Đặc điểm của vòng quay tiền.
  • 1.3 1.3. Vai trò của vòng quay tiền.
 • 2 2. Vòng quay hàng tồn kho là gì?
  • 2.1 2.1. Khái niệm. 
   • 2.1.1 Khái niệm. 
   • 2.1.2 Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân
  • 2.2 2.2. Đặc điểm của vòng quay hàng tồn kho.
  • 2.3 2.3. Vai trò của vòng quay hàng tồn kho.

1. vòng quay tiền là gì?

1.1. Khái niệm. 

Vòng quay tiền trong tiếng Anh gọi là Cash Turnover Ratio.

Vòng quay tiền là công thức tính với các hoạt động của từng năm sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Với tiền được thể hiện trong các hoạt động mà doanh nghiệp cần thực hiên. Cả trong những hoạt động sản xuất hay kinh doanh đều cần đến sự vận hành và duy trì dòng tiền. Khi xác định vòng quay nhằm phản ánh tình hình hoạt động hiệu quả hay không. Tức là mang đến những phản ánh trên số liệu về tính chất tạo thành doanh thu. Dòng tiền thường được trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào sản xuất kinh doanh. Khi đó doanh thu có thể được tạo ra nhiều hay ít, hiệu quả hay không.

Vòng quay tiền luôn được tính toán với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Là một chỉ số tài chính với phản ánh hiệu quả sử dụng dòng tiền và tương đương tiền. Tức là sự tham gia của các giá trị quy đổi trong chuyển hóa thành doanh thu thuần cho doanh nghiệp.

Công thức tính:

Vòng quay tiền = Doanh thu thuần/Tiền và tương đương tiền bình quân

– Với doanh thu thuần được hiểu là doanh thu phản ánh trong tìm về thực tế các giá trị. Sau khi đã khấu trừ các khoản giảm thuế. Khi đó giá trị nhận được phản ánh với hiệu quả kinh doanh, bán hàng. Doanh thu này nhận được thông qua các hoạt động có thể kiếm ra tiền của doanh nghiệp. Nó không chỉ phản ánh với hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Còn là từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác.

– Tiền và tương đương tiền bình quân. Đây là giá trị phản ánh với các nguồn chi phí tham gia trong khoản chi của doanh nghiệp. Nó mang tính chất sử dụng mở rông hơn khi doanh nghiệp có thể sử dụng cả những khoản tương đương tiền. Tiền trước tiên được sử dụng cũng thuộc nhiều hình thức tồn tại khác nhau. Đó là tổng giá trị của các khoản tiền mặt, tiền trong quỹ, tiền gửi tại ngân hàng… Các khoản tương đương tiền là các tài sản có khả năng tốt trong việc chuyển đổi thành tiền. Thuộc vào sở hữu của doanh nghiệp như chứng khoán thanh khoản cao, các giấy tờ có giá… Các tài sản này có thể nhanh chóng quy đổi để tham gia vào hoạt động doanh nghiệp.

Xem thêm: Xuất hóa đơn thanh lý hàng tồn kho khi công ty đã giải thể

Với tính chất chung cho các khoản tiền và tương đương tiền. Đó là đây là những tài sản tham gia vào hoạt động tìm kiếm doanh thu trong doanh nghiệp. Do đó, công thức phản ánh mối liên hệ giữa giá trị đầu vào và giá trị đầu ra.

1.2. Đặc điểm của vòng quay tiền.

Công thức vòng quay tiền được xác định cho tỉ số được phản ánh. Tỉ số này cho biết số vòng quay của tiền trong năm khi tham gia vào hoạt động trong doanh nghiệp. Các giá trị tài sản đầu vào cần được sử dụng hiệu quả và hợp lý. Khi đó, cùng với các điều chỉnh cũng như chiến lược phù hợp sẽ mang đến hiệu quả trong doanh thu. Doanh nghiệp muốn đưa ra các kết quả hoạt động trong năm hay phân tích các hiệu quả hoạt động có thể tính toán qua công thức này.

Với tính chất của phép chia, các tài sản có tính thanh khoản cao được mang vào đánh giá. Khi mà các doanh thu được cân đối và phản ánh với các nguồn đầu vào. Chỉ tiêu này được đưa ra nhằm đánh giá khả năng hoạt động của loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất trong các tài sản là tiền trong việc tạo ra doanh thu. Nó cho biết nắm giữ mỗi một đồng “tiền và tài sản tương đương tiền” thì sẽ tạo được bao nhiều đồng doanh thu thuần.

Chỉ tiêu này lớn khi tiền và tài sản tương đương tiền nhỏ hơn doanh thu và ngược lại. Tức là khi đó nhà phân tích hoàn toàn nắm được giá trị của nguồn vốn đang được sử dụng hiệu quả như thế nào.

1.3. Vai trò của vòng quay tiền.

Trong mỗi doanh nghiệp, việc mong muốn tìm được nguồn doanh thu lớn luôn được xác định. Khi đó, doanh nghiệp luôn muốn tận dụng các giá trị hiện có một cách hiệu quả nhất. Tức là mong muốn vòng quay tiền phản ánh với giá trị cao nhất có thể. Khi đó, có thể thấy rằng ứng với một đồng vốn bằng tiền được sử dụng, sẽ tìm được nhiều doanh thu. Nếu doanh thu này mang đến lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh, thì khi đó doanh nghiệp đang tìm được rất nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên công thức chỉ mang đến phản ánh chung trong hiệu quả doanh thu. Bởi đôi khi doanh thu lớn không phản ánh lợi nhuận lớn. Do đó, vòng quay tiền chỉ được sử dụng trong đánh giá với giá trị đầu tư và giá trị tạo ra. Khi tạo ra nhiều doanh thu thuần, doanh nghiệp đang có lợi thế tốt trong nâng cao giá trị dòng tiền của mình.

2. Vòng quay hàng tồn kho là gì?

2.1. Khái niệm. 

Vòng quay hàng tồn kho trong tiếng Anh gọi là Inventories Turnover Ratio.

Khái niệm. 

Vòng quay hàng tồn kho là công thức được tính toán trong nguồn hàng của doanh nghiệp với khoảng thời gian cụ thể. Các vòng quay mang đến phản ánh cho tính chất xoay vòng và hiệu quả tiêu thụ hàng tồn kho. Đó là tiêu chuẩn để đánh giá tính thanh khoản của hàng tồn kho của một doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất hay kinh doanh, hàng tồn kho đánh giá tính chất sản xuất hay hiệu quả bán hàng. Với đối tượng là người tiêu dùng có nhu cầu mua sản phẩm. Khi các hàng hóa được tạo ra, cần các chi phí vốn nhất định. Doanh nghiệp tính toán để xác định các giá trị tương đối cho giá trị đối với một đơn vị hàng tồn kho.

Xem thêm: Phương pháp kiểm kê định kỳ hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và ví dụ thực tế?

Tỉ số cho biết hàng tồn kho quay bao nhiêu vòng trong kỳ để tạo ra số doanh thu được ghi nhận trong kỳ đó. Các giá vốn tham gia có phản ánh như thế nào với hàng tồn kho. Tỉ số càng cao có thể là dấu hiệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Khi giá vốn được tham gia trong sản xuất phản ánh hiệu quả trên hàng hóa tạo ra.

Công thức:

Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân

Tỉ số này được tính ra bằng cách lấy doanh thu (hoặc giá vốn hàng bán) trong một kỳ nhất định chia cho bình quân giá trị hàng tồn kho trong cùng kỳ. Ở đây, bình quân giá trị hàng tồn kho bằng trung bình cộng của giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ. Sự phản ánh trong quay vòng hàng tồn kho mang đến hiệu quả về tài chính.

Giá vốn hàng bán là một trong các tiêu chí tài chính cơ bản trên báo cáo kết quả kinh doanh. Tổng hợp của tất cả các chi phí tham gia trong các giai đoạn trước khi đến tay người tiêu dùng. Nó phản ánh lượng chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để tạo nên số sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ hoặc cung cấp trong kì báo cáo. Các gia vốn có thể phản ánh trực tiếp hay gián tiến trên sản phẩm tạo ra. Tuy nhiên nó làm hao hụt chi phí doanh nghiệp.

Hàng tồn kho bình quân được tính bằng trung bình cộng của giá trị hàng tồn kho cuối kì trước và giá trị hàng tồn kho cuối kì đang tính. Phản ánh trung bình lượng hàng còn lại trong giai đoạn đầu tiên của kỳ với số liệu hiện tại. Mang đến cái nhìn tương đối cho số lượng hàng tồn kho trung bình tồn tại trong kho.

2.2. Đặc điểm của vòng quay hàng tồn kho.

Khi nguồn chi phí được sử dụng hiệu quả, có thể mang đến các sản phẩm với số lượng lớn hơn. Khi đó hàng tồn kho có thể phản ánh hiệu quả của sử dụng chi phí này. Thông thường tùy vào tính chất của sản phẩm mà chi phí có thể cao hay thấp. Tuy nhiên so với giá trị hàng hóa, cần điều chỉnh chi phí này cho phù hợp.

Nhìn chung, tỉ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy dấu hiệu của việc hoạt động có hiệu quả của hàng tồn kho. Khi mà hiệu quả sử dụng nguồn chi phí vốn là phù hợp. Khi các giá trị này được cân đối sẽ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Khi hàng tồn kho được bán càng nhanh thì vốn lưu trong kho càng thấp. Khi đó, giá trị hàng tồn kho sẽ được phản ánh ở mức thấp. Các vòng quay phải được duy trì ở mức hiệu quả và cân đối. Bởi một doanh nghiệp cần tính toán các hiệu quả bán ra để cân đối lượng hàng tồn phù hợp.

2.3. Vai trò của vòng quay hàng tồn kho.

Như vậy trong hoạt động của mình, doanh nghiệp phải tính toán cân đối cũng như duy trì vòng quay. Đánh giá tính chất trong hoạt động quản trị hàng tồn kho. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng phản ánh tính chất trong tiêu thụ nhanh chóng. Tuy nhiên chỉ số quá cao có thể phản ánh sự không cân đối với nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp không có đủ nguồn hàng tồn kho trong tính chất kinh doanh của mình. Đặc biệt có thể mất khách hàng và bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần. Khi mà nhu cầu thị trường tăng đột ngột mà lượng hàng dự trữ trong kho không nhiều.

Xem thêm: Quy trình hạch toán hàng tồn kho, thuế đối với hàng tồn kho

Như vậy các vòng quay cần đủ lớn và duy trì để đảm bảo cho nhu cầu của khách hàng. Với các tính chất trong thay đổi thị trường, cần sự điều chỉnh kịp thời cả về nguồn nguyên liệu. Vòng quay giúp doanh nghiệp xác định tiềm năng trong nguồn hàng tồn.

Trên đây là nội dung phân tích của công ty luật Dương gia đối với chủ đề thảo luận: “Vòng quay tiền và vòng quay hàng tồn kho là gì? Đặc điểm và vai trò”. Các nội dung được thể hiện với tính chất phản ánh đối với hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Khi công ty sáp nhập đang còn hàng tồn kho thì xuất hóa đơn như thế nào?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kinh tế tài chính
Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.718 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quản trị hàng tồn kho (Inventory management) là gì? Quản trị hàng tồn kho có tên tiếng anh là gì? Nội dung của quản trị hàng tồn kho?

Quản trị hàng tồn kho (inventory management) là gì? Quản trị hàng tồn kho trong Tiếng anh là gì? Vai trò của quản lý hàng tồn kho?

Vòng quay hàng tồn kho là gì? Nội dung của vòng quay hàng tồn kho?

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho là gì? Quy trình kiểm toán và mục tiêu?

Thủ tục phân tích áp dụng trong chu trình kiểm toán hàng tồn kho là gì? Nội dung?

Vòng quay hàng tồn kho là gì? Cách tính vòng quay hàng tồn kho và ví dụ? Tầm quan trọng của vòng quay hàng tồn kho đối với một doanh nghiệp? Các yếu tố ảnh hưởng đến vòng quay hàng tồn kho?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn 4895TCT/CS về xử lý hàng tồn kho không có hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn số 1495TCT/CS ngày 27/12/2002 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hàng tồn kho không có hoá đơn

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công văn Số 3107/TCT-ĐTNN của Tổng cục thuế về việc lập chứng từ đối với khoản hỗ trợ chi phí bán hàng hay hỗ trợ hàng tồn kho bằng tiền cho các Cửa hàng, Đại lý mua đứt bán đoạn

Văn án là gì? Hướng dẫn cách viết văn án hay và chuẩn xác? Một số văn án của các tác phẩm nổi tiếng?

Giấy khai sinh là gì? Làm giấy khai sinh ở đâu? Hồ sơ làm Giấy khai sinh? Không có sổ hộ khẩu có làm được không? Trình tự làm giấy khai sinh?

Tìm hiểu về hộ chiếu? Thời hạn của hộ chiếu? Hộ chiếu hết hạn có bị phạt không?Thủ tục cấp mới hộ chiếu phổ thông? Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ?

Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm là gì? Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm để làm gì? Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm? Hướng dẫn soạn thảo bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm? Vai trò của cán bộ?

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930?

Lỗ châu mai là gì? Tìm hiểu về sự xuất hiện của lỗ châu mai? Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?

Tìm hiểu về chế độ ốm đau? Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau? Thời gian hưởng chế độ ốm đau? Nghỉ chế độ ốm đau được hưởng bao nhiêu phần trăm lương? Vai trò của chế độ ốm đau?

Tìm hiểu về cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng? Các câu hỏi trong bài dự thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng? Gợi ý đáp án bài dự thi tìm hiểu về biên giới và bộ đội biên phòng?

Tôn trọng lẽ phải là gì? Vì sao phải tôn trọng lẽ phải? VÍ dụ của tôn trọng lẽ phải?

Liên danh là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Nhà thầu liên danh? Hợp đồng liên danh là gì? Hợp đồng liên danh bao gồm những nội dung nào?

Quy định về chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ? Các thuật ngữ tiếng Anh? Quy định bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ? Nhiệm vụ chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ?

Cơ quan chủ quản là gì? Cơ quan chủ quản tiếng Anh là gì? Đặc điểm của cơ quan chủ quản? Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí?

Khái niệm từ phức là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Cấu tạo của từ phức? Phân loại từ phức? Cách phân biệt từ ghép với từ láy là gì?

Giải thích các thuật ngữ pháp lý? Thuật ngữ tiếng Anh? Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc? Xác định người phụ thuộc theo luật?

Biển cấm dừng là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Hiệu lực của biển cấm dừng, cấm đỗ? Phân biệt biển cấm dừng và biển cấm đỗ? Dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng, đỗ bị phạt bao nhiêu?

Vị trí địa lý của Việt Nam? Các thuật ngữ tiếng Anh? Việt nam nằm ở đới khí hậu nào? Đặc điểm khí hậu Việt Nam? Các yếu tố ảnh hưởng đến khí hậu nước ta?

Đảng cộng sản Việt Nam là gì? Thuật ngữ tiếng Anh? Hoàn cảnh ra đời của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng? Tính tất yếu ra đời Đảng Cộng sản?

Ủy ban nhân dân TP Hải Dương ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Hải Dương? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Hải Dương mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Chí Linh ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Chí Linh? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Chí Linh mới nhất.

Ủy ban nhân dân TP Vị Thanh ở đâu? Địa chỉ liên hệ UBND TP Vị Thanh? Giới thiệu các thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của Ủy ban nhân dân TP Vị Thanh mới nhất.Các câu hỏi về vòng quay tiền là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vòng quay tiền là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vòng quay tiền là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vòng quay tiền là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vòng quay tiền là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vòng quay tiền là gì


Các hình ảnh về vòng quay tiền là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm dữ liệu, về vòng quay tiền là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về vòng quay tiền là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment