Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anhphát âm ngoại ngữvăn hóa doanh nghiệp

Hình ảnh cho thuật ngữ văn hóa doanh nghiệp

Corporate culture

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh
 • Ministry of Finance tiếng Anh là gì?
 • Committee for Ethnic Affairs tiếng Anh là gì?
 • President of Viet Nam Academy of Social Sciences tiếng Anh là gì?
 • Minister of Agriculture and Rural Development tiếng Anh là gì?
 • Ministry Inspectorate tiếng Anh là gì?
 • Deputy Director General tiếng Anh là gì?
 • Senior Official tiếng Anh là gì?
 • Member of the People’s Committee tiếng Anh là gì?
 • Department of Agriculture and Rural Development tiếng Anh là gì?
 • Tiền lương tiếng Anh là gì?
Chủ đềChủ đề Hành chính

Định nghĩa – Khái niệm

Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh có nghĩa là Corporate culture

 • Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh có nghĩa là Corporate culture
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Corporate culture Tiếng Anh là gì?

Corporate culture Tiếng Anh có nghĩa là Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh nghĩa là Corporate culture.

Đây là cách dùng Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh là gì? (hay giải thích Corporate culture nghĩa là gì?) . Định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Văn hóa doanh nghiệp tiếng Anh / Corporate culture. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.