Quy định chung về trường trung học cơ sở

Cập nhật ngày 28/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quy định chung về trường trung học cơ sở thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Quy định chung về trường trung học cơ sở trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quy định chung về trường trung học cơ sở”

Đánh giá về Quy định chung về trường trung học cơ sở


Xem nhanh
Kênh Thầy Thắng Viên Chức (Cử nhân Luật) :Ôn Thi Viên Chức Giáo Dục; Ôn Thi Viên Chức Y Tế; Ôn Thi Viên Chức Các Ngành Khác; Ôn Thi Thăng Hạng Viên chức; Ôn Thi Công Chức; Ôn Thi Chuyên Viên; Ôn Thi Chuyên Viên Chính; Ôn Thi Chuyên viên Cao cấp
Với từng chuyên ngành cụ thể sẽ có những phương pháp dạy riêng phù hợp với mọi đối tượng học viên. Khi đăng ký tham gia học học viên sẽ:
✅ Được học mọi lúc, mọi nơi, học từ lúc đăng kí đến tận lúc thi.
✅ Được học nền tảng online trên đa nền tảng di động, laptop.
✅ Được thi thử online với hệ thống đề thi chuyên sâu.
✅ Được vào nhóm và coach 1 -1, Giải đáp toàn bộ thắc mắc có liên quan về pháp luật.
Liên hệ với Thầy Thắng Viên Chức:
FB cá nhân: https://www.facebook.com/thaythangvienchuc/
FB group: https://www.facebook.com/groups/tailieuonthivienchucgiaovien
web đăng ký khóa học: https://onthivienchuc.teachable.com/
SĐT: 0352143804

Theo quy định tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Nội dung chỉ tiêu nghiên cứu ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT thì:

2201. Số trường trung học cơ sở

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Trường trung học cơ sở: là cơ sở giáo dục phổ thông dạy dạy từ lớp 6 đến lớp 9, bảo đảm đủ các điều kiện như: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những khó khăn về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.

– Trường phổ thông có nhiều cấp học: là cơ sở giáo dục phổ thông dạy từ lớp 1 đến lớp 9, bảo đảm đủ các điều kiện như: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục.

– Trường trung học cơ sở, phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đạt được các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

– Loại hình:

Công lập: do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Tư thục: do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm bảo kinh phí vận hành bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

– Loại trường chuyên biệt:

+ Trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú;

+ Trường chuyên, trường năng khiếu;

+ Trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình:

– Tỉnh, thành phố;

– Loại trường;

– Đạt chuẩn quốc gia.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2202. Số lớp

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Lớp học: là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục, hoặc nhiều chương trình giáo dục do một giáo viên giảng dạy hoặc do thường xuyên giáo viên giảng dạy, nhưng có sự quản lý trực tiếp của 1 giáo viên chủ nhiệm.

– Số lớp trung học cơ sở bao gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

– Số lớp học 2 buổi/ngày: là số lớp học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc học từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

– Lớp ghép: là lớp học dạy 2 hoặc thường xuyên chương trình khác nhéu cho một vài học sinh cùng ngồi học trong một phòng học, lớp học.

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

– Khối lớp.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo nghiên cứu ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2203. Số phòng học

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Số phòng học cấp trung học cơ sở: Bao gồm số phòng học trường trung học cơ sở, phòng học của cấp trung học cơ sở trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Phòng học: là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh nhiều đến học theo từng lớp học để nghe giáo viên giảng bài.

– Loại phòng:

Phòng học kiên cố: là các phòng học được xây dựng bằng chất liệu bền vững. Phòng học kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà xây thường xuyên tầng, nhà lắp ghép kết cấu bê tông thường xuyên tầng, nhà một tầng mái bê tông, niên hạn dùng trên 20 năm.

Phòng học bán kiên cố: gồm các phòng học có chất lượng xây dựng và thời hạn dùng thấp so với nhà kiên cố, niên hạn dùng từ 10 đến 20 năm. Phòng học bán kiên cố bao gồm các phòng học ở nhà có tường xây hay ghép gỗ, mái ngói hoặc mái tôn.

Phòng học tạm: là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu dễ dàng như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất… mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa…những loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

– Loại phòng.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2204. Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Cán bộ quản lý: bao gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại các trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Giáo viên trung học cơ sở (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên): là giáo viên dạy tại các trường trung học cơ sở và dạy cấp trung học cơ sở tại các trường phổ thông có thường xuyên cấp học;

– Giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

– Giáo viên đạt trình, độ trên trình độ chuẩn được đào tạo: là những giáo viên có bằng đại học sư phạm trở lên.

– Nhân viên: là người đang làm việc tại các trường trung học cơ sở ở các vị trí công việc như (nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị, nhân viên y tế, nhân viên khác).

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

– giới tính;

– Dân tộc;

– Trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp;

– Nhóm tuổi;

– Biên chế.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo nghiên cứu ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2205. Số học sinh trung học cơ sở

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Học sinh trung học cơ sở: là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 đang học tập tại các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông thường xuyên cấp học.

– Học sinh dân tộc: là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh.

– Học sinh tuyển mới: là học sinh mới được tuyển vào học ở các lớp đầu cấp học (lớp 6) hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng.

– Học sinh khuyết tật học hòa nhập: là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy yếu chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh, hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục (trích Điều 2, Luật số 51/2010/QH12 – Luật Người khuyết tật).

– Học sinh lưu ban: là học sinh không hoàn thành chương trình lớp học, được hiệu trưởng quyết liệt ở lại lớp, học lại chương trình giáo dục khối lớp đó trong năm học kế tiếp.

– Học sinh học 2 buổi ngày: là học sinh học đủ 2 buổi của các ngày trong tuần hoặc học từ 7 đến 11 buổi trong tuần.

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

– Khối lớp;

– giới tính;

– Dân tộc;

– Đối tượng chính sách;

– Khuyết tật;

– Tuyển mới/ lưu ban/ bỏ học;

– Độ tuổi.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo nghiên cứu ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2206. Số học sinh bình quân một giáo viên, số học sinh bình quân 1 lớp, số giáo viên bình quân 1 lớp học

a. Các khái niệm, phương pháp tính:

– Số học sinh bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh và tổng số giáo viên của cấp trung học cơ sở.

Công thức tính:

Số học sinh bình quân một giáo viên cấp THCS năm học t

=

Số học sinh cấp THCS đang học năm học t

Số giáo viên cấp THCS đang giảng dạy năm học t

– Số học sinh bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số học sinh và tổng số lớp học của cấp trung học cơ sở.

Công thức tính:

Số học sinh bình quân một lớp học cấp THCS năm học t

=

Số học sinh cấp THCS đang học năm học t

Số lớp học cấp THCS năm học t

– Số giáo viên bình quân một lớp học là tỷ số giữa tổng số giáo viên và tổng số lớp học của cấp trung học cơ sở.

Công thức tính:

Số giáo viên bình quân một lớp học cấp THCS năm học t

=

Số giáo viên cấp THCS đang giảng dạy năm học t

Số lớp học cấp THCS năm học t

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

c. Kỳ công bố: Năm

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2207. Tỷ lệ học sinh đi học cấp trung học cơ sở

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học cơ sở là số phần trăm số học sinh đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số ở độ tuổi từ 11 – 14 tuổi.

Công thức tính:

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp THCS năm học t (%)

=

Số học sinh đang học cấp THCS năm học t

x 100

Số lớp học cấp THCS năm học t

– Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm số học sinh tuổi từ 11 – 14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số trong độ tuổi từ 11 – 14 tuổi.

Công thức tính:

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp THCS năm học t (%)

=

Số học sinh độ tuổi từ 11-14 đang học cấp THCS năm học t

x 100

Dân số trong độ tuổi từ 11-14 tuổi trong năm học t

Tuổi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.

b. Phân tổ chủ yếu

– Chung/đúng tuổi;

– Cấp học;

– nam hay nữ;

– Dân tộc;

– Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo nghiên cứu ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

2208. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở, tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở

a. Các khái niệm, phương pháp tính

– Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở là số phần trăm giữa số học sinh tốt nghiệp ở lớp cuối cấp học so với số học sinh học ở lớp cuối mỗi cấp học đó đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

– Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở: là số phần trăm giữa số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học (t + 3) so với số học sinh lớp 6 đầu năm học (t).

– Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở: là số phần trăm giữa số học sinh được tuyển mới vào lớp 6 trong năm học (t+1) so với số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học năm học (t).

b. Phân tổ chủ yếu

– Loại hình;

– Tỉnh, thành phố;

– Dân tộc;

– nam hay nữ;

– Khuyết tật.

c. Kỳ công bố: Năm.

d. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống; kê ngành giáo dục.

e. Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đơn vị phối hợp: Vụ Giáo dục Trung học, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục ở các cấp và cơ sở giáo dục trung học.

Trên đây là nội dung quy định về chỉ tiêu nghiên cứu giáo dục các trường trung học cơ sở. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 19/2017/TT-BGDĐT.

Trân trọng!Các câu hỏi về trung học cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trung học cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết trung học cơ sở là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết trung học cơ sở là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết trung học cơ sở là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về trung học cơ sở là gì


Các hình ảnh về trung học cơ sở là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về trung học cơ sở là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung chi tiết về trung học cơ sở là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment