Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu?”

Đánh giá về Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu?Cho tôi hỏi về tổ chức cơ sở đoàn là gì? Tổ chức cơ sở đoàn có các nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu? Cảm ơn!
  • Tổ chức cơ sở đoàn là gì? Các đơn vị nào thuộc tổ chức cơ sở Đoàn?
  • Nhiệm vụ của của tổ chức cơ sở Đoàn hiện nay?
  • Quyền của tổ chức cơ sở Đoàn?
  • Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu?

Tổ chức cơ sở đoàn là gì? Các đơn vị nào thuộc tổ chức cơ sở Đoàn?

Căn cứ Điều 17 Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 quy định về tổ chức cơ sở Đoàn gồm những đơn vị như sau:

“Điều 17:
1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.
2. Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc Đoàn cấp huyện, Đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị.
3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
4. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. Nếu chưa đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.
5. Đoàn cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên và có ít nhất 30 đoàn viên thì thành lập Đoàn cơ sở.
6. Trong một địa bàn, lĩnh vực hoạt động có thường xuyên chi đoàn, có nhu cầu liên kết, phối hợp thì có khả năng thành lập liên chi đoàn.
7. Các đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh có thời hạn xác định được thành lập tổ chức Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.”

Như vậy, các đơn vị thuộc tổ chức cơ sở Đoàn được quy định như trên.

Nhiệm vụ của của tổ chức cơ sở Đoàn Hiện tại?

Căn cứ Điều 18 Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 quy định về các tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ như sau:0

“Điều 18: Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ:
1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.”

Như vậy, một trong các nhiệm vụ cơ bản của cơ sở đoàn là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi như quy định trên.

Tổ chức cơ sở đoàn là gì? Các đơn vị thuộc tổ chức cơ sở đoàn, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đoàn?

Tổ chức cơ sở Đoàn là gì, gồm những đơn vị nào? Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu? (Hình từ internet)

Quyền của tổ chức cơ sở Đoàn?

Căn cứ Điều 19 Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 quy định về tổ chức cơ sở Đoàn có các quyền như sau:

“Điều 19: Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền:
1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, dùng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế, xã hội.
2. Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên, phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của tuổi trẻ; phối hợp với các ngành, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội tạo môi trường, khó khăn thuận lợi trong công tác thanh niên.
3. Tổ chức các vận hành tạo thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn kinh phí cho vận hành của Đoàn; được dùng con dấu hợp pháp.”

Như vậy, tổ chức cơ sở Đoàn có các quyền được quy định như trên.

✅ Mọi người cũng xem : chuối tây bao nhiêu calo

Nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn là bao lâu?

Căn cứ Điều 20 Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 quy định về nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn như sau:

“Điều 20:
1. Đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; Đại hội đoàn viên hoặc Đại hội đại biểu của Đoàn cơ sở do Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở triệu tập.
2. Nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn:
Đại hội chi đoàn khu vực địa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, Đoàn trường trung học phổ thông, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục nhiều là 1 năm 1 lần.
Đại hội chi đoàn cơ sở; chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty; Đoàn trường trung cấp là 5 năm 2 lần.
Đại hội Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn; Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, công ty là 5 năm 1 lần.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; quyết liệt phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).”

Như vậy, nhiệm kỳ Đại hội của tổ chức cơ sở Đoàn đối với từng chi đoàn cơ sở được quy định như trên.

Mạnh Hùng

0 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về tổ chức đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổ chức đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment