Nghĩa của từ Trouble – Từ điển Anh

Cập nhật ngày 03/08/2022 bởi mychi

Bài viết Nghĩa của từ Trouble – Từ điển Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Nghĩa của từ Trouble – Từ điển Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Nghĩa của từ Trouble – Từ điển Anh”

Đánh giá về Nghĩa của từ Trouble – Từ điển Anh


Xem nhanh
Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái....
Đặc điểm là nét riêng biệt, là vẻ riêng của một một sự vật nào đó ( có thể là người, con vật, đồ vât, cây cối,…). Đặc điểm của một vật chủ yếu là đặc điểm bên ngoài (ngoại hình ) mà ta có thể nhận biết trực tiếp qua mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi,… Đó là các nét riêng , vẻ riêng về màu sắc , hình khối, hình dáng, âm thanh,…của sự vật . Đặc điểm của một vật cũng có thể là đặc điểm bên trong mà qua quan sát,suy luận, khái quát,…ta mới có thể nhận biết được. Đó là các đặc điểm về tính tình, tâm lí, tính cách của một người, độ bền, giá trị của một đồ vật…@nghialagiorg #nghialagiorg #nghialagi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 999 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0783982495
Website: https://nghialagi.org/
Google site: https://sites.google.com/site/nghialagiorg/
About me: https://about.me/nghialagiorg
Twitter: https://twitter.com/nghialagiorg
Flickr: https://www.flickr.com/people/nghialagiorg/
Pinterest: https://www.pinterest.com/nghialagiorg
Flipboard: https://flipboard.com/@nghialagiorg
Email: [email protected]

Thông dụng

✅ Mọi người cũng xem : bơm chân không là gì

Danh từ

✅ Mọi người cũng xem : ngày off tiếng anh là gì

Điều lo lắng, điều phiền muộn
to be in trouble
có chuyện phiền muộn, không vui; bị mắng, bị phê bình, bị phạt
family troubles
những chuyện lo lắng về gia đình
to get into trouble
gặp chuyện không hay phải lo nghĩ; có mang, có chửa (gái chưa chồng)
to get someone into trouble
gây chuyện không hay cho ai, làm cho ai phải phiền muộn lo lắng; làm cho ai có (mang chửa)
to ask (look) for trouble
(từ lóng) chuốc lấy sự phiền luỵ

✅ Mọi người cũng xem : rối loạn tri giác là gì

Sự làm phiền, sự quấy rầy; điều phiền hà
did it give you much trouble?
cái đó có làm phiền anh nhiều không?
I don’t like putting you to so much trouble
tôi không thích làm phiền anh nhiều đến thế
to spare someone trouble
khỏi phiền đến ai, tránh làm phiền ai

Sự chịu khó, sự cố gắng; sự khó nhọc
to take the trouble to do something
chịu khó làm việc gì; mất công khó nhọc làm việc gì

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu cá cu

Tình trạng bất an, tình trạng rắc rối, tình trạng lộn xộn, tình trạng rối loạn
labour troubles
những vụ đình công

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu thái bằng gói gia vị aji quick

Trạng thái khó ở, tình trạng mắc bệnh; bệnh
digestive troubles
rối loạn tiêu hoá

✅ Mọi người cũng xem : đất không có tranh chấp là gì

Children’s troubles

Bệnh trẻ em

(kỹ thuật) sự hỏng hóc, sự trục trắc (của máy)

✅ Mọi người cũng xem : thuyên chuyển công tác là gì

Ngoại động từ

✅ Mọi người cũng xem : sống thật không chật với lòng là gì

Làm đục
to trouble the water
làm cho nước đục lên

✅ Mọi người cũng xem : đa cấp tiền ảo là gì

Làm phiền, quấy rầy
may I trouble you for the pepper?
phiền anh đưa cho tôi lọ hạt tiêu

Làm cho lo lắng, làm phiền muộn, làm băn khoăn

✅ Mọi người cũng xem : co cứng cơ là gì

Don’t trouble yourself about that

Đừng băn khoăn lo lắng về chuyện đó

Làm cho khổ sở, làm cho đau đớn
the child is troubled by (with) a cough every winter
mùa rét nào đứa bé cũng khổ vì bệnh ho

Nội động từ

Lo nghĩ, lo lắng, băn khoăn, bận tâm

✅ Mọi người cũng xem : đa mao là gì

Don’t trouble about me

Đừng lo lắng gì về tôi cả
oh, don’t trouble, thanks
thôi khỏi phiền, xin cảm ơn anh; xin anh đừng bận tâm

Hình thái từ

  • Ved : troubled
  • Ving: troubling

✅ Mọi người cũng xem : mật khẩu có định là gì

Chuyên ngành

✅ Mọi người cũng xem : thiết kế ux/ui là gì

Cơ – Điện tử

Sự hỏng hóc, sự trục trặc, sự nhiễu

Xây dựng

✅ Mọi người cũng xem : đột biến trung tính là gì

sự phá rối

✅ Mọi người cũng xem : key nghĩa là gì

sự vi phạm (quy trình)

Điện lạnh

sự rối ren

Điện

sự trục trặc (kỹ thuật)

Kỹ thuật chung

làm đục
làm hỏng
làm sai
phá rối
sự cố
sự hỏng hóc
sự sai
sự sai hỏng
sự trục trặc
engine trouble
sư trục trặc động cơ
engine trouble
sự trục trặc động cơ
trục trặc
engine trouble
sư trục trặc động cơ
engine trouble
sự trục trặc động cơ
get trouble
bị trục trặc (máy)
no trouble round (NTF)
không có trục trặc
NTF (notrouble found)
không có trục trặc

Kinh tế

1. Which of the following are required when adding a network to the OSPF routing process configuration?
network address 
wildcard mask
area ID 
2. Which of the following are primary functions of a router? (Choose two.)
packet switching
path selection
3. Refer to the exhibit. When troubleshooting a network, it is important to interpret the output of various router commands. On the basis of the exhibit, which three statements are true? (Choose three.)
The missing information for Blank 1 is the command show ip route.
The missing information for Blank 2 is the number 120.
The missing information for Blank 3 is the letter C.
4. Refer to the exhibit. Packets destined to which two networks will require the router to perform a recursive lookup? (Choose two.)
10.0.0.0/8
192.168.2.0/24
5. When would the network administrator use the ip bandwidth-percent eigrp as-number percent command?
when there is a low bandwidth connection
6. Refer to the exhibit. Cost for each path are shown. If all routers are configured to use OSPF, what would be the path of a packet sent from Router C to Router D if Router A was down?
C-F-E-D
7. What OSPF packet type is used to elect the designated router (DR) andbackup designated router (BDR) on multiaccess networks?
hello
8. Refer to the exhibit. The hosts on the R1 LAN are unable to access the Internet. What is incorrectly configured?
the IP address of the S0/0/0 interface at R1
9. Refer to the exhibit. Which summarization should R1 use to advertise its networks to R2?
192.168.0.0/22
10. Refer to the exhibit. What are two of the routes added to the routing table of R1? (Choose two.)
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:24,Serial0/0/1
R 192.168.100.0/24 [120/1] via 172.16.1.1, 00:00:24,Serial0/0/0
11. A router boots and enters setup mode. What is the reason for this?
The configuration file is missing from NVRAM.
12. Refer to the exhibit. A router learns a route to the 192.168.6.0 network, as shown in the output of the show ip rip database command. However, upon running the show ip route command, the network administrator sees that the router has installed a different route to the 192.168.6.0 network learned via EIGRP. What could be the reason for the missing RIP route?
Compared to RIP, EIGRP has a lower administrative distance.
13. All routers in a network are configured in a single OSPF area with the same priority value. No loopback interface has been set on any of the routers. Which secondary value will the routers use to determine the router ID?
The highest IP address among the active interfaces will be used.
14. Refer to the exhibit. Routers R1 and R2 are directly connected via their serial interfaces and are both running the EIGRP routing protocol. R1 and R2 can ping the directly connected serial interface of their neighbor, but they cannot form an EIGRP neighbor adjacency. 
What action should be taken to solve this problem?
Configure both routers with the same EIGRP process ID.
15. Refer to the exhibit. The interfaces of all routers are configured for OSPF area 0. R3 can ping R1, but the two routers are unable to establish a neighbor adjacency. What should the network administrator do to troubleshoot this problem?
Check the hello and dead intervals between the routers.
16. Refer to the exhibit. The hosts that are connected to R2 are unable to ping the hosts that are connected to R1. How can this problem be resolved?
Configure the R2 router interfaces for area 0.
17. Refer to the exhibit. The command ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0 is run on router R2. What are the two results of this command? (Choose two.)
A static route will be updated in the routing table.
The route will be specified as the default route for all networks not defined in the routing table.
18. Refer to the exhibit. All routers are properly configured with default configurations and are running the OSPF routing protocol. The network is fully converged. A host on the 192.168.3.0/24 network is communicating with a host on the 192.168.2.0/24 network.Which path will be used to transmit the data?
The data will be transmitted via R3-R1-R2.
19. Refer to the exhibit. What is the meaning of the highlighted value 120?
It is the administrative distance of the routing protocol.
20. In a complex lab test environment, a router has discovered four paths to 192.168.1.0/24 via the use of the RIP routing process. Which route will be installed in the routing table after the discovery of all four paths?
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.100.1, 00:00:17, Serial0/0/1
21. Refer to the exhibit. PC1 is unable to access the Internet. What is the cause of the problem?
A routing loop has occurred.
22. How does route poisoning prevent routing loops?
Failed routes are advertised with a metric of infinity.
23. Which statement is true about the metrics used by routing protocols?
A metric is a value used by a particular routing protocol to compare paths to remote networks.
24. Which statement correctly describes a feature of RIP?
RIP uses only one metric—hop count— for path selection.
25. Refer to the exhibit. OSPF is used for the routing protocol and all interfaces are configured with the correct IP addresses and subnet masks. During testing, it is found that router R1 is unable to form an adjacency with R2. What is the cause of this problem?
Both routers have been configured with different hello and dead intervals.
26. A network administrator is in charge of two separate networks that share a single building. What device will be required to connect the two networks and add a common connection to the Internet that can be shared?
router
27. Which network and mask combination requires the use of a classless addressing solution?
172.16.0.0/12
28. A company is using static routes that are configured with an administrative distance of “1” on all routers in the network. The network administrator decides to introduce a dynamic routing protocol to reduce the manual configurations for the static routes. Which option identifies the correct procedure for the dynamic routing to take place in the network?
The static routes must be manually removed from all routers in order for the dynamic routes to be installed in the routing table.
29. Refer to the exhibit. Based on the partial output in the exhibit, why can users establish a console connection to this router without entering a password?
The login command was not entered on the console line.
30. Refer to the exhibit. When a static IP address is being configured on the host, what address should be used for the default gateway?
192.168.1.1
31. Refer to the exhibit. The entire 192.168.1.0 network has been allocated to address hosts in the diagram. Utilizing VLSM with contiguous address blocks, which set of addresses and prefixes could be used to create an addressing solution with a minimum waste of IP addresses?
192.168.1.0/26
32.  Refer to the exhibit. The network is configured for OSPF routing with default settings. The bandwidths have been configured correctly for each link. If the T1 link between router A and router E fails, what path will a packet from router A take to reach the LAN attached to router F when the network has converged?
A, D, G, H, F
33. Which candidate route has the longest match for a packet with a destination address of 10.30.16.48?
10.30.16.32/27
34. Refer to the exhibit. The network is configured with RIPv2. However, network administrators notice that communication cannot be successfully completed from one LAN to another. A network administrator issues the show ip route command on the HQ router. Based on the output, what should be done to correct the problem?
Issue the no auto-summary command for RIPv2.
35. Which multicast address does EIGRP use to send hello and updates packets?
224.0.0.10
36. Refer to the exhibit. Why is the state of the serial0/0/0 interface administratively down?
The no shutdown command has not been executed on the interface.
37. Refer to the exhibit. How was the OSPF default gateway entry for R2 determined?
The default-information originate command is applied on R1.
38. Refer to the exhibit. RIPv1 has been properly configured on all routers in the network. However, users on LAN2 have intermittent connectivity with the users on LAN1 and LAN3. What is the cause of the problem?
Both routers R1 and R3 are sending the summarized 172.16.0.0/16 network to R2 in their RIPv1 routing updates.
39. Which default EIGRP configuration must be modified to allow an EIGRP router to advertise subnets that are configured with VLSM?
autosummarization
40. What is a successor for a destination network in an EIGRP network?
the next hop on the primary route with the smallest feasible distance to the destination
41. Refer to the exhibit. Which route will be removed from the routing table if manual EIGRP summarization is disabled on the Serial0/0/0 interface of Router3?
172.16.0.0/16
42. Which port can be used for initial router configuration?
console
43. Which two link-state routing protocol challenges does OSPF resolve through the election of a DR? (Choose two.) 
the extensive flooding of LSAs throughout the OSPF area
the excessive adjacencies when the number of routers increases
44. A routing table shows an EIGRP route to 192.168.1.0/24 with a metric of 301440. What other term also describes this EIGRP metric value?
feasible distance
45. Refer to the exhibit. The network administrator has run the following command on R1.
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
What is the result of running this command?
Traffic for network 192.168.2.0 is forwarded to 172.16.1.2.
46. Refer to the exhibit. What will happen if interface Serial0/0/1 goes down on Router1?
DUAL will query neighbors for a route to network 192.168.1.0.
47. Refer to the exhibit. A network administrator is accessing router R1 from the console port. Once the administrator is connected to the router, which password should the administrator enter at the R1> prompt to access the privileged EXEC mode?
Cisco789
48. Refer to the exhibit. Which option will provide the configuration that is needed for router R1 to dynamically learn routes to the 192.168.100.16/28, 192.168.100.32/28, and 192.168.100.48/28 subnetworks?
with a routing protocol
49. Refer to the exhibit. What will happen when the router reloads?
It will attempt to load the start-up configuration file that is stored in NVRAM.
50. On a router, which actions can be performed in user mode?
view status of various router functions
sự hư hỏng
storage trouble
sự hư hỏng do bảo quản
tình trạng rối loạn, lộn xộn, bất an, khó khăn


Các câu hỏi về tính từ của trouble là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tính từ của trouble là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tính từ của trouble là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tính từ của trouble là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tính từ của trouble là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tính từ của trouble là gì


Các hình ảnh về tính từ của trouble là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về tính từ của trouble là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về tính từ của trouble là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment