Tính từ của energy là gì

Cập nhật ngày 23/03/2023 bởi mychi

Bài viết Tính từ của energy là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tính từ của energy là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tính từ của energy là gì” Bài viết Tính từ của energy là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tính từ của energy là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tính từ của energy là gì”

Đánh giá về Tính từ của energy là gì

Xem nhanh
Thí nghiệm đặc tính từ hoá Máy biến dòng điện là một hạng mục rất quan trọng nhằm xác định điểm bão hoà, từ đó ta có thể xác định khả năng làm việc của máy biến dòng cho hệ thống đo lường, điều khiển hoặc bảo vệ.

tính từ của energy là gì

energy

* danh từ – nghị lực, sinh lực – sự hoạt động tích cực – khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng – (số nhiều) sức lực – (vật lý) năng lượng =solar energy+ năng lượng mặt trời =kinetic energy+ động năng * danh từ – nghị lực, sinh lực – sự hoạt động tích cực – khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng – (số nhiều) sức lực – (vật lý) năng lượng =solar energy+ năng lượng mặt trời =kinetic energy+ động năng

energy

binh lực ; bon ; công sức mà ; công sức ; cơ thể tràn trề năng lượng ; cầu năng lượng ; khả năng ; khẩn cấp ; khỏe mạnh ; là năng lượng ; lĩnh vực năng lượng ; lượng năng ; lượng tiêu ; lượng ; lực ; mọi ; một năng lượng ; n năng lươ ; n năng lươ ̣ ng ; n năng lươ ̣ ; nguồn năng lượng ; ngành năng lượng ; nhiệt ; như năng lượng ; nl ; năng lươ ; năng lươ ̣ ng ; năng lươ ̣ ; năng lương ; năng lượng của ; năng lượng mà ; năng lượng sinh ; năng lượng ; năng lực ; năng ; năng động ; phát công ; sinh lực ; sung sức ; sôi động ; sức còn ; sức lực ; sức sống ; sức ; sử dụng năng lượng ; sử dụng ; thua lỗ ; thí ; thể thua lỗ ; thể tràn trề năng lượng ; tiềm năng ; tràn trề năng lượng ; tăng lực ; vào năng lượng ; vấn đề năng lượng ; về năng lượng ; xuyên ; điện năng ; điện ; động lực ; động viên ; đủ năng lượng ; ́ n năng lươ ; ́ n năng lươ ̣ ng ; ́ n năng lươ ̣ ; binh lực ; bon ; công sức mà ; công sức ; cơ thể tràn trề năng lượng ; cầu năng lượng ; khả năng ; khẩn cấp ; khỏe mạnh ; là năng lượng ; lĩnh vực năng lượng ; lượng năng ; lượng tiêu ; lượng ; lực ; mọi ; một năng lượng ; n năng lươ ; n năng lươ ̣ ng ; n năng lươ ̣ ; nguồn năng lượng ; ngành năng lượng ; nhiệt ; như năng lượng ; nl ; năng lươ ; năng lươ ̣ ng ; năng lươ ̣ ; năng lương ; năng lượng của ; năng lượng mà ; năng lượng sinh ; năng lượng ; năng lực ; năng ; năng động ; phát công ; sinh lực ; sung sức ; sôi động ; sức còn ; sức lực ; sức sống ; sức ; sử dụng năng lượng ; sử dụng ; thua lỗ ; thí ; thể thua lỗ ; thể tràn trề năng lượng ; tiềm năng ; tràn trề năng lượng ; tăng lực ; vào năng lượng ; vấn đề năng lượng ; về năng lượng ; xuyên ; điện năng ; điện ; động lực ; động viên ; đủ năng lượng ; ́ n năng lươ ; ́ n năng lươ ̣ ng ; ́ n năng lươ ̣ ;

energy

binh lực ; bon ; công sức mà ; công sức ; cầu năng lượng ; khả năng ; khẩn cấp ; khỏe mạnh ; là năng lượng ; lĩnh vực năng lượng ; lượng tiêu ; lượng ; lực ; mọi ; một năng lượng ; n năng lươ ; n năng lươ ̣ ng ; n năng lươ ̣ ; nguồn năng lượng ; ngành năng lượng ; nhiệt ; như năng lượng ; nl ; nă ; nă ̣ ng ; nă ̣ ; năng lươ ; năng lươ ̣ ng ; năng lươ ̣ ; năng lương ; năng lượng của ; năng lượng mà ; năng lượng sinh ; năng lượng ; năng lực ; năng ; phát công ; sinh lực ; sung sức ; sôi động ; sức còn ; sức lực ; sức sống ; sức ; sử dụng năng lượng ; thua lỗ ; thí ; thể thua lỗ ; thể tràn trề năng lượng ; tiềm năng ; truyền ; tràn trề năng lượng ; tăng lực ; vào năng lượng ; vấn đề năng lượng ; về năng lượng ; xuyên ; điện năng ; điện ; động lực ; động viên ; đủ năng lượng ; ́ n năng lươ ; ́ n năng lươ ̣ ; binh lực ; bon ; công sức mà ; công sức ; cầu năng lượng ; khả năng ; khẩn cấp ; khỏe mạnh ; là năng lượng ; lĩnh vực năng lượng ; lượng tiêu ; lượng ; lực ; mọi ; một năng lượng ; n năng lươ ; n năng lươ ̣ ng ; n năng lươ ̣ ; nguồn năng lượng ; ngành năng lượng ; nhiệt ; như năng lượng ; nl ; nă ; nă ̣ ng ; nă ̣ ; năng lươ ; năng lươ ̣ ng ; năng lươ ̣ ; năng lương ; năng lượng của ; năng lượng mà ; năng lượng sinh ; năng lượng ; năng lực ; năng ; phát công ; sinh lực ; sung sức ; sôi động ; sức còn ; sức lực ; sức sống ; sức ; sử dụng năng lượng ; thua lỗ ; thí ; thể thua lỗ ; thể tràn trề năng lượng ; tiềm năng ; truyền ; tràn trề năng lượng ; tăng lực ; vào năng lượng ; vấn đề năng lượng ; về năng lượng ; xuyên ; điện năng ; điện ; động lực ; động viên ; đủ năng lượng ; ́ n năng lươ ; ́ n năng lươ ̣ ;

energy; free energy

(physics) a thermodynamic quantity equivalent to the capacity of a physical system to do work; the units of energy are joules or ergs

energy; vigor; vigour; zip

forceful exertion

energy; get-up-and-go; push

enterprising or ambitious drive

energy; muscularity; vigor; vigour; vim

an imaginative lively style (especially style of writing)

energy; vim; vitality

a healthy capacity for vigorous activity

energy; department of energy; doe; energy department

the federal department responsible for maintaining a national energy policy of the United States; created in 1977

energise

* ngoại động từ – làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị lực cho, tiếp sinh lực cho * nội động từ – hoạt động mạnh mẽ * ngoại động từ – làm mạnh mẽ, làm mãnh liệt, tiếp nghị lực cho, tiếp sinh lực cho * nội động từ – hoạt động mạnh mẽ

energy

* danh từ – nghị lực, sinh lực – sự hoạt động tích cực – khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng – (số nhiều) sức lực – (vật lý) năng lượng =solar energy+ năng lượng mặt trời =kinetic energy+ động năng * danh từ – nghị lực, sinh lực – sự hoạt động tích cực – khả năng tiềm tàng, năng lực tiềm tàng – (số nhiều) sức lực – (vật lý) năng lượng =solar energy+ năng lượng mặt trời =kinetic energy+ động năng

available energy

– (Tech) năng lượng khả dụng – (Tech) năng lượng khả dụng

electrical energy

– (Tech) năng lượng điện

electromagnetic energy

– (Tech) năng lượng điện từ

electronic energy level

– (Tech) mức năng lượng điện tử – (Tech) mức năng lượng điện tử

electronic energy-band spectrum

– (Tech) phổ dải năng lượng điện tử – (Tech) phổ dải năng lượng điện tử

energy absorber

– (Tech) bộ hấp thụ năng lượng – (Tech) bộ hấp thụ năng lượng

energy band

– (Tech) dải năng lượng

energy band structure

– (Tech) cấu trúc dải năng lượng

energy density

– (Tech) mật độ năng lượng

energy density spectrum

– (Tech) phổ mật độ năng lượng – (Tech) phổ mật độ năng lượng

energy dispersive spectroscopy (eds)

– (Tech) phổ học về phân tán năng lượng – (Tech) phổ học về phân tán năng lượng

energy distribution curve

– (Tech) đường phân bố năng lượng – (Tech) đường phân bố năng lượng

energy gap

– (Tech) khe năng lượng

energy quantum

– (Tech) lượng tử năng lượng

energy unit

– (Tech) đơn vị năng lượng – (Tech) đơn vị năng lượng

excess energy

– (Tech) năng lượng thừa – (Tech) năng lượng thừa

excitation energy

– (Tech) năng lượng kích thích – (Tech) năng lượng kích thích

fast energy detector

– (Tech) bộ phát hiện năng lượng nhanh – (Tech) bộ phát hiện năng lượng nhanh

energy intensity

– (Econ) Cường độ sử dụng năng lượng. + Một chỉ báo về tính hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng cơ bản trong sản xuất một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội. – (Econ) Cường độ sử dụng năng lượng. + Một chỉ báo về tính hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng cơ bản trong sản xuất một đơn vị tổng sản phẩm quốc nội.

atomic energy

– năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân – năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân

low-energy

* tính từ – có năng lượng thấp * tính từ – có năng lượng thấp

English Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . English Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Vietnamese Word Index:A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:Tweet Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:Tweet

]]>

Các câu hỏi về tính từ của energy là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tính từ của energy là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tính từ của energy là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tính từ của energy là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tính từ của energy là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tính từ của energy là gì

Các hình ảnh về tính từ của energy là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về tính từ của energy là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin chi tiết về tính từ của energy là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment