Tính cạnh huyền tam giác vuông và các dạng bài tập có lời giải từ A- Z

Cập nhật ngày 23/03/2023 bởi mychi

Bài viết Tính cạnh huyền tam giác vuông và các dạng bài tập có lời giải từ A- Z thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tính cạnh huyền tam giác vuông và các dạng bài tập có lời giải từ A- Z trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tính cạnh huyền tam giác vuông và các dạng bài tập có lời giải từ A- Z”

Bạn tốn khá nhiều thời gian để giải bài toán tính cạnh huyền của tam giác vuông cân nhưng bạn lại không biết cách tính như thế nào? Sau đây, chúng tôi chia sẻ công thức tính cạnh huyền tam giác vuông giúp bạn vận dụng giải các bài tập nhanh chóng. Bạn tốn khá nhiều thời gian để giải bài toán tính cạnh huyền của tam giác vuông cân nhưng bạn lại không biết cách tính như thế nào? Sau đây, chúng tôi chia sẻ công thức tính cạnh huyền tam giác vuông giúp bạn vận dụng giải các bài tập nhanh chóng.

Nội dung bài viết Nội dung bài viết

Cạnh huyền là gì?

Cạnh huyền là cạnh có độ dài lớn nhất trong 3 cạnh của 1 tam giác vuông. Nói cách khác, trong một tam giác vuông cạnh đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền. Cạnh huyền là cạnh có độ dài lớn nhất trong 3 cạnh của 1 tam giác vuông. Nói cách khác, trong một tam giác vuông cạnh đối diện với góc vuông được gọi là cạnh huyền.

Công thức tính cạnh huyền tam giác vuông

Tính cạnh huyền theo định lí Pythagor

tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong

Trong định lý Pytago với một tam giác vuông bất kỳ có bình phương chiều dài cạnh huyền bằng tổng bình phương chiều dài hai cạnh góc vuông còn lại. Trong định lý Pytago với một tam giác vuông bất kỳ có bình phương chiều dài cạnh huyền bằng tổng bình phương chiều dài hai cạnh góc vuông còn lại.

c2 = a2 + b2

Từ định lý Pytago, ta có thể tính cạnh huyền tam giác vuông bằng căn bậc hai tổng bình phương chiều dài hai cạnh góc vuông còn lại Từ định lý Pytago, ta có thể tính cạnh huyền tam giác vuông bằng căn bậc hai tổng bình phương chiều dài hai cạnh góc vuông còn lại

c = √(a2 + b2) c = √(a2 + b2)

Trong đó:

  • c là cạnh huyền tam giác vuông
  • a, b lần lượt là 2 cạnh góc vuông còn lại

Công thức tính cạnh huyền theo định lý sin (công thức lượng giác)

Sin được dùng để chỉ tỉ số giữa các góc hoặc các cạnh trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông, sin của một góc được xác định bằng chiều dài của cạnh đối diện chia cho cạnh huyền. Sin được dùng để chỉ tỉ số giữa các góc hoặc các cạnh trong tam giác vuông. Trong tam giác vuông, sin của một góc được xác định bằng chiều dài của cạnh đối diện chia cho cạnh huyền.

tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-2

Với mọi tam giác có canh a, b, c và các góc A, B, C thì áp dụng định lý Sin ta có công thức tính cạnh huyền tam giác vuông là: Với mọi tam giác có canh a, b, c và các góc A, B, C thì áp dụng định lý Sin ta có công thức tính cạnh huyền tam giác vuông là:

a/sinA = b/sinB = c/sinC

Áp dụng định lý sin có thể giải được mọi bài toán về tam giác nhưng để tính cạnh trong tam giác thì chỉ cạnh huyền trong tam giác vuông mới giải được bằng công thức này. Áp dụng định lý sin có thể giải được mọi bài toán về tam giác nhưng để tính cạnh trong tam giác thì chỉ cạnh huyền trong tam giác vuông mới giải được bằng công thức này.

Tham khảo thêm: Công thức tính lượng giác lớp 9, 10, 11 có ví dụ minh họa. Tham khảo thêm: Công thức tính lượng giác lớp 9, 10, 11 có ví dụ minh họa.

Tính cạnh huyền trong tam giác vuông đặc biệt

tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-3

Chúng ta sẽ gặp một số trường hợp đặc biệt khi đi tìm cạnh huyền của tam giác vuông như sau: Chúng ta sẽ gặp một số trường hợp đặc biệt khi đi tìm cạnh huyền của tam giác vuông như sau:

  • Tam giác vuông đặc biệt có chiều dài các cạnh là bộ ba số Pitago. Bộ ba số Pitago đầu tiên là 3-4-5, vậy khi thấy hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 3 và 4 thì bạn có thể suy ra ngay cạnh huyền của tam giác ấy bằng 5.
  • Tam giác vuông đặc biệt có số đo ba góc là 45 độ, 45 độ và 90 độ. Tam giác này gọi là tam giác vuông cân.
  • Cạnh của tam giác này có tỉ lệ 1 :1 : 1*căn2, nghĩa là 2 cạnh góc vuông bằng nhau và chiều dài cạnh huyền bằng chiều dài cạnh góc vuông nhân với căn bậc hai của 2.
  • Tam giác vuông đặc biệt có số đo 3 góc là 30-60-90. Các cạnh của tam giác này có tỉ lệ là x : xcăn 3 : 2x. Nếu cho biết chiều dài 1 cạnh góc vuông thì có thể tìm ra được chiều dài huyền.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm công thức tính diện tích tam giác cân, vuông và đều để áp dụng tính cạnh huyền nhé Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm công thức tính diện tích tam giác cân, vuông và đều để áp dụng tính cạnh huyền nhé

Các dạng bài tập tính cạnh huyền trong tam giác vuông

Ví dụ 1: Cho một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4cm. Tính cạnh huyền của tam giác vuông đó. Ví dụ 1: Cho một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 3cm và 4cm. Tính cạnh huyền của tam giác vuông đó.

Áp dụng công thức, cạnh huyền của tam giác vuông đó là: Áp dụng công thức, cạnh huyền của tam giác vuông đó là:

c2 = 32 + 42

tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-4

Vậy ta có cạnh huyền của tam giác vuông đã cho bằng 5(cm). Vậy ta có cạnh huyền của tam giác vuông đã cho bằng 5(cm).

Ví dụ 2: Cho ∆MNP vuông tại M, biết MN = 6cm, MP = 8cm. Hỏi NP bằng bao nhiêu? Ví dụ 2: Cho ∆MNP vuông tại M, biết MN = 6cm, MP = 8cm. Hỏi NP bằng bao nhiêu?

Lời giải

Theo định lý pytago ta có: Theo định lý pytago ta có:

a = MN = 6cm, b = MP = 8cm

c2 = a2 + b2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100

tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-5

Ví dụ 3: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB = 10cm, góc B bằng 300 Ví dụ 3: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB = 10cm, góc B bằng 300

Lời giải

bai-tap-tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm, bai-tap-tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-1. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống cạnh BC. Hãy tính Ví dụ 4: Cho tam giác ABC, trong đó BC = 11cm, . Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ A xuống cạnh BC. Hãy tính

a) Độ dài đoạn thẳng AN. a) Độ dài đoạn thẳng AN.

b) Độ dài cạnh AC.

Lơi giải

a) Xét tam giác vuông ANB có: AN = BN.tan40o a) Xét tam giác vuông ANB có: AN = BN.tan40o

Xét tam giác vuông ANC có: AN = CN.tan30o Xét tam giác vuông ANC có: AN = CN.tan30o

⇒ AN = BN.tan40o = CN.tan30o ⇒ AN = BN.tan40o = CN.tan30o

Mà BN = BC – CN = 11 – CN Mà BN = BC – CN = 11 – CN

⇒ (11 – CN). tan40o = CN.tan30o ⇒ (11 – CN). tan40o = CN.tan30o

⇔ (11 – CN).0,84 = CN.0,58 ⇔ (11 – CN).0,84 = CN.0,58

⇔ 9,24 – 0,84.CN = 0,58CN ⇔ 9,24 – 0,84.CN = 0,58CN

⇔ 1,42.CN = 9,24 ⇔ 1,42.CN = 9,24

⇔ CN ≈ 6,51 (cm) ⇔ CN ≈ 6,51 (cm)

⇒ AN = CN.tan30o ≈ 6,51.0,58 ≈ 3,78 (cm) ⇒ AN = CN.tan30o ≈ 6,51.0,58 ≈ 3,78 (cm)

b) Xét tam giác vuông ANC có: b) Xét tam giác vuông ANC có:

bai-tap-tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-3

Ví dụ 5: Tính cạnh huyền và diện tích của một tam giác vuông cân nếu a là cạnh góc vuông. Ví dụ 5: Tính cạnh huyền và diện tích của một tam giác vuông cân nếu a là cạnh góc vuông.

bai-tap-tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-4

Lời giải: Lời giải:

+) Xét tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = a. +) Xét tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = a.

Áp dụng định lý Pythagor ta có: Áp dụng định lý Pythagor ta có:

bai-tap-tinh-canh-huyen-tam-giac-vuong-5

Hy vọng với những kiến thức về công thức tính cạnh huyền tam giác vuông cân mà chúng tôi vừa chia sẻ giúp bạn nắm vững được kiến thức để giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Hy vọng với những kiến thức về công thức tính cạnh huyền tam giác vuông cân mà chúng tôi vừa chia sẻ giúp bạn nắm vững được kiến thức để giải các bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

Các câu hỏi về cạnh huyền cạnh góc vuông là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cạnh huyền cạnh góc vuông là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cạnh huyền cạnh góc vuông là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cạnh huyền cạnh góc vuông là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cạnh huyền cạnh góc vuông là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cạnh huyền cạnh góc vuông là gì

Các hình ảnh về cạnh huyền cạnh góc vuông là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về cạnh huyền cạnh góc vuông là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về cạnh huyền cạnh góc vuông là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment