Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp?

Cập nhật ngày 30/03/2023 bởi mychi

Bài viết Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp?”

Đánh giá về Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp?

Xem nhanh
Những Quy định mới về cách xếp lương tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học.

Chức danh nghề nghiệp là gì? Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức? 

Trong hệ thống các bộ phận nhà nước, thì các viên chức sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp. hoạt động xếp hạng chức danh nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong việc quản lý công chức, cán bộ. Hiện tại, rất nhiều người đang giữ trong mình một chức danh nghề nghiệp theo như quy định của pháp luật hiện hành và đối với viên chức thì có những hạng chức danh nghề nghiệp thì tùy vào thời gian và trình độ làm việc mà sẽ được thăng các hạng khác nhéu. tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được pháp luật định nghĩa về chức danh nghề nghiệp có nội dung như thế nào?

Luật sư tư vấn luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Luật viên chức năm 2010;

– Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Mục lục bài viết

  • 1 1. Chức danh nghề nghiệp là gì?
  • 2 2. Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

1. Chức danh nghề nghiệp là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu nội dung về chức danh nghề nghiệp được pháp luật định nghĩa như thế nào? Tác giả sẽ gửi tới quý bạn đọc về định nghĩa chức danh được hiểu một cách đơn giản là một  vị trí  của một cá nhân mà được xã hội các tổ chức thừa nhận như tổ chức nghề nghiệp, tổ chức chính trị,  có thể ví  dụ như Giáo sư, Phó Giáo sư, Bộ trưởng, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bác sĩ, cử nhân, chiến sỹ, Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo như quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Viên chức định nghĩa về chức danh nghề nghiệp được xác định là tên gọi thể hiện trình độ và tiềm lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp. do đó, Chức danh nghề nghiệp được dùng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, dùng và quản lý,  được dùng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, dùng và quản lý Theo quy định của Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chức danh nghề nghiệp.

Như vậy từ chức danh của một cá nhân ta có thể thấy được những thông tin như trình độ năng lực, chức vị, vị trí trong xã hội cũng như một tổ chức nhất định. Tổ chức này phải được xã hội cũng như pháp luật thừa nhận. Đông thời việc thông qua chức danh ta cũng sẽ thấy được sự quản lý cũng như hình thức có thể tuyển dụng được vào vị trí mà người đang nắm giữ chức danh Hiện tại.

bên cạnh đó, khoản 1 Điều 28 Nghị định 115/2020/NĐ-CP cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức gồm các nội dung sau đây:

– Tên của chức danh nghề nghiệp;

Xem thêm: Chức danh nghề nghiệp là gì? Quy định về phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

– Nhiệm vụ bao gồm những công việc cụ thể phải thực hiện có mức độ phức tạp phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp;

– Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp;

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng;

– Tiêu chuẩn về tiềm lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo như quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì chức danh của các cá nhân sẽ gắn liền luôn với chức vụ. Chẳng hạn như giáo viên sẽ có chức vụ giáo viên ngay trong trường học và được công nhận bởi tổ chức là trường học người đó đang làm việc và được xã hội công nhận bởi chức danh người đó là giáo viên. mặc khác, trong một số trường hợp có một số chức danh lại không đi cùng chức vụ và ngược lại.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu gà lá giang ngon

2. Hạng chức danh nghề nghiệp viên chức:

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành có định nghĩa về viên chức một cách dễ dàng là những người có hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, thường thấy là các trường ĐH, bệnh viện, viện thống kê… thuộc sự quản lý của nhà nước. do đó, đối với chế độ lương của viên chức là chế độ tiền lương do nhà nước chi trả và được tính theo ngạch bậc.

Hàng chức danh nghề nghiệp viên chức đã được quy định tại Điều 3 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, theo chức danh nghề nghiệp, viên chức được phân loại trong từng lĩnh vực vận hành nghề nghiệp với các cấp độ từ cao xuống thấp: Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II, hạng III và hạng IV.

Quy định về hàng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng vẫn được quy định tại Nghị định 11/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã bổ sung thêm một chức danh nghề nghiệp. chi tiết, Hiện tại, căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp:

Xem thêm: Xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức

– Chức danh nghề nghiệp hạng I;

– Chức danh nghề nghiệp hạng II;

– Chức danh nghề nghiệp hạng III;

– Chức danh nghề nghiệp hạng IV;

– Chức danh nghề nghiệp hạng V .

Theo như quy định của pháp luật hiện hàn thì hạng chức danh nghề nghiệp là cấp độ thể hiện trình độ, tiềm lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp. do đó, chức danh nghề nghiệp viên chức xếp theo năm hạng như đã được nêu ra ở trên. Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau: chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV, hạng V.

bên cạnh đó, quy định của pháp luật hiện hành thì việc hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức sẽ không ngừng được thăng hạng. do đó, việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo như quy định sẽ căn cứ dựa trên vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng dựa trên quy định của pháp luật này thì việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thông qua thi hoặc xét thăng hạng. do đó, mà viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có mong muốn và phục vụ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật. Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Xem thêm: Tiêu chuẩn, khó khăn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

– Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

–  Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

– Đáp ứng bắt buộc về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học theo quy định thì đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn ngoại ngữ, tin học của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

–  Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo bắt buộc của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Trường hợp viên chức trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí việc làm có bắt buộc về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hiện giữ thì được tính là cũng như với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ.

Thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

– Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng I, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

Xem thêm: thay đổi ngay chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án và chỉ tiêu thăng hạng.

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định về chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV.

giấy tờ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm:

– Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị dùng viên chức;

– Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập dùng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, khó khăn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định;

– bản sao y các văn bằng, chứng chỉ theo bắt buộc của chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

– Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

Như vậy, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định chi tiết tiêu chuẩn, khó khăn thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ.

Xem thêm: thay đổi chức danh nghề nghiệp

Xem thêm: quá trình, Thủ tục tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Được đăng bởi: Luật Dương Gia Chuyên mục: Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung image

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.627 bài viết

Gọi luật sư ngay Tư vấn luật qua Email Báo giá trọn gói vụ việc Đặt lịch hẹn luật sư Đặt câu hỏi tại đây

Phần mở đầu bài thu hoạch nâng chức danh nghề nghiệp hạng 2 Tiểu học? Phần nội dung bài thu hoạch nâng chức danh nghề nghiệp hạng 2 Tiểu học?

Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là gì? Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đê làm gì? Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 2021? Hướng dẫn làm Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Tham khảo quy định của pháp luật về học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học?

Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức là gì? Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức để làm gì? Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 2021? Hướng dẫn soạn đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức? một vài quy định pháp lý liên quan?

Xếp hạng chức danh nghề nghiệp là gì? Quy định về xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức

Chức danh nghề nghiệp là gì? Quy định về phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên? Giáo viên các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được xếp phân hạng chức danh như thế nào?

Tiêu chuẩn, khó khăn đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. giấy tờ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự như thế nào?

Quy định về việc thay đổi ngay chức danh nghề nghiệp của viên chức. Tuyển dụng viên chức.

Chuyển đổi chức danh nghề nghiệp sau khi có bằng cấp phù hợp chuyên ngành. Đang là nhân viên y tế, có bằng đại học sư phạm tiểu học có được chuyển sang giáo viên không?

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế là gì? Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế để làm gì? Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế 2022? Hướng dẫn làm mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế? hồ sơ khai nhận di sản thừa kế?

Giết người trong trường hợp nào sẽ bị xử tử hình? Trách nhiệm hình sự đối với hành vi giết người? Giết người do mâu thuẫn trong buôn bán có phải động cơ đê hèn không? Hình phạt tù đối với người phạm tội giết người? Giết tình địch có phải giết người vì động cơ đê hèn không?

Tài nguyên thiên nhiên là gì? Phân loại tài nguyên thiên nhiên? Vai trò của tài nguyên thiên nhiên? Thực trạng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam?

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là gì? Bao nhiêu tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự? Người tâm thần có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý gây thương tích?

Tiền án là gì? Tiền sự là gì? Thời gian để xoá tiền án, tiền sự?

Hỏi về người chưa thành niên có phải chịu trách nhiệm hình sự? Người chưa thành niên gây ra tai nạn giao thông có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Người bị thần kinh có phải chịu trách nhiệm hình sự? Luật sư tư vấn độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự?

Tái phạm là gì? Quy định về xác định hình phạt trong trường hợp tái phạm và tái phạm nguy hiểm?

Có được hưởng án treo khi nhân thân tốt? Cách xác định thời gian xóa án tích đối với án treo? Bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội có được hưởng án treo không? Chưa xóa án tích còn phạm tội có được hưởng án treo không? Điều kiện được hưởng án treo?

Án treo là gì? Điều kiện để hưởng án treo theo quy định của pháp luật hiện hành? Các trường hợp người được hưởng án treo bị coi là đã vi phạm điều kiện của án treo? Trong trường hợp nào thì được hưởng án treo? Lý lịch sạch, chưa có tiền án có được hưởng án treo không?

Thuận tình ly hôn là gì? Đơn phương ly hôn là gì? Phân biệt giữa ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương một phía? Khái niệm về thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn?

kinh doanh hàng cấm là gì? Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm? Tội kinh doanh hàng cấm: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Thế nào là hàng cấm? Mức phạt tù đối với việc kinh doanh hàng cấm nặng nhất?

Kháng cáo là gì? hồ sơ kháng cáo? Quyền kháng cáo và thời hạn kháng cáo? giấy tờ kháng cáo vụ án hình sự? Trình tự giấy tờ kháng cáo bản án sơ thẩm?

Thời hạn kháng cáo kháng nghị trong tố tụng dân sự? hồ sơ, thời hạn kháng cáo quyết liệt, bản án dân sự? thay đổi, bổ sung kháng cáo của đương sự ở tòa án phúc thẩm? Xử lý khi đương sự rút đơn kháng cáo? quyết định của tòa phúc thẩm khi người kháng cáo chết? Bị đơn bị thua kiện có quyền kháng cáo không?

Hủy hoại của cải/tài sản là gì? Xử lý hình sự đối với hành vi hủy hoại tài sản của người khác? Xử phạt hành chính đối với hành vi phá hoại, hủy hoại của cải/tài sản của người khác? Trách nhiệm bồi thường dân sự khi hủy hoại của cải/tài sản người khác? Chồng hủy hoại tài sản và đánh vợ thì phải chịu trách nhiệm hình sự không? Hình phạt đối với với hành vi cố ý hủy hoại của cải/tài sản của người khác?

Tại ngoại là gì? Điều kiện để xin tại ngoại? Trình tự hồ sơ xin phép tại ngoại mới nhất? Trình tự, Thủ tục xin tại ngoại mới nhất?

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp là gì? Bình luận biện pháp bắt khẩn cấp, áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp? Khi nào được phép bắt người trong trường hợp khẩn cấp? Áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp trong trường hợp nào? Áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp tạm thời ở tòa án cấp Sơ thẩm? Trường hợp bắt khẩn cấp là gì? Quy định về lệnh bắt khẩn cấp trong tố tụng hình sự?

Có nên mua xe cũ không giấy hay không? Mua xe cũ nhưng làm mất hồ sơ có xin phép cấp lại được không? Hướng dẫn làm lại giấy tờ xe bị mất?

Trách nhiệm của người làm chứng là người chưa thành niên? Triệu tập người làm chứng trong vụ án hình sự? Ý nghĩa lời khai của người làm chứng trong vụ án hình sự? giấy tờ lấy lời khai của người làm chứng trong tố tụng hình sự? Người làm chứng có bắt buộc có mặt tại phiên tòa không? Quy định về người làm chứng?

Giám đốc thẩm là gì? giấy tờ giám đốc thẩm theo tố tụng dân sự? Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự? Thẩm quyền giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự? Phiên tòa giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự? Kiến nghị giám đốc thẩm có được dừng thi hành án dân sự không?

Hỏi cung bị can là gì? Quy định về hỏi cung bị can trong tố tụng hình sự? Trình tự hỏi cung bị can trong tố tụng hình sự theo quy định hiện hành? Hỏi cung bị can theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015?

Các câu hỏi về tiêu chuẩn chức danh là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tiêu chuẩn chức danh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tiêu chuẩn chức danh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tiêu chuẩn chức danh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tiêu chuẩn chức danh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tiêu chuẩn chức danh là gì

Các hình ảnh về tiêu chuẩn chức danh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về tiêu chuẩn chức danh là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung về tiêu chuẩn chức danh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment