Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?

Cập nhật ngày 18/08/2022 bởi mychi

Bài viết Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?”

Đánh giá về Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?


Xem nhanh
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊNIN | Chương 3. Phần 4. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản | ThS Ngô Văn Thảo
#kinhtechinhtri #kinhtechinhtrimaclenin
------------------------------------------------------
1. Kho sách hay Miễn phí
https://by.com.vn/n6qrxR

2. Bài viết Kinh tế chính trị
http://giasuglory.edu.vn/ly-luan-chinh-tri/kinh-te-chinh-tri-mac-lenin/
=======
Sách/ Tài liệu tham khảo Kinh tế chính trị

1. Sách - Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) https://shope.ee/6UjBrT6mX2

2. Sách - Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Môn Kinh Tế Chính Trị Mác - LêNin https://shope.ee/L8YWGiDFE

3. 268 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác Lênin
https://by.com.vn/wu21xs

4. Sách - Hướng Dẫn Ôn Thi Hiệu Quả Môn Kinh Tế Chính Trị Mác - Lê Nin https://shope.ee/9ozdpt4LpY
=================
1. Shop của Kênh https://mycollection.shop/muare123

2. Ô Tự Động Gấp Gọn Đóng Mở 2 Chiều [ Hàng 10 Nan ]
https://shope.ee/1fdJ0ZQOX2

3. Khẩu trang KF94 UNI MASK 4 lớp kháng khuẩn chống bụi mịn (Shopee): https://shope.ee/6f1insliT2

Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?

ADMICRO

UREKA

ADMICRO

 • Câu hỏi:

  Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?

  • A. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động
  • B. Mức độ phức tạp hay giản đơn của công việc.
  • C. Quan hệ cung cầu về hàng hoá sức lao động
  • D. Cả a, b, c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

CÂU HỎI KHÁC

 • Tư bản bất biến (c) là:
 • Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động: 
 • Việc mua bán sức lao động và mua bán nô lệ khác nhéu ở đặc điểm nào?
 • Tư bản là:
 • Tư bản cố định có vai trò gì? 
 • Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) thuộc phạm trù tư bản nào?
 • Tư bản cố định và tư bản lưu động thuộc phạm trù tư bản nào?
 • Tư bản là: 
 • Tư bản cố định là:
 • Tư bản lưu động là:
 • Tư bản khả biến là:
 • Chọn các ý không đúng về các cặp phạm trù tư bản: 
 • Chọn các ý đúng về mua bán sức lao động:
 • Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến?
 • giá trị hàng hoá sức lao động gồm:
 • Chọn các ý đúng trong các nhận định dưới đây:
 • Chọn các ý đúng trong các nhận định sau:
 • Mục đích trực tiếp của nền sản xuất TBCN là:
 • Các cách diễn tả tổng giá trị hàng hoá dưới đây, cách nào đúng?
 • Các cách diễn tả dưới đây có cách nào sai không?
 • Khi tăng NSLĐ, cơ cấu giá trị một hàng hoá thay đổi. Trường hợp nào dưới đây không đúng? 
 • Khi nào tiền tệ biến thành tư bản?
 • Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây:
 • Chọn định nghĩa chính xác về tư bản:
 • giá trị của TLSX đã tiêu dùng tham gia vào tạo ra giá trị của sản phẩm mới. Chọn các ý đúng dưới đây: 
 • Trong quá trình sản xuất tổng giá trị thặng dư, tổng giá trị TLSX đã tiêu dùng sẽ như thế nào? Trường hợp nào sai?
 • Tư bản bất biến (c) và tư bản khả biến (v) có vai trò thế nào trong quá trình sản xuất tổng giá trị thặng dư? Chọn c
 • Cho biết ý nghĩa của việc phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá của C.Mác.
 • Muốn tăng khối lượng tổng giá trị thặng dư, nhà tư bản có khả năng dùng nhiều cách.
 • Tỷ suất tổng giá trị thặng dư (m) phản ánh điều gì? Chọn ý đúng:
 • Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhéu?
 • Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối là:
 • Từ định nghĩa phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối hãy xác định phương án đúng dưới đây?
 • Các luận điểm dưới đây, luận điểm nào sai?
 • Khi xem xét phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối, những ý nào dưới đây không đúng?
 • Trong phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối, người lao động muốn hạn chế thời gian lao động trong ngày còn nhà tư bản lại muốn kéo dài thời gian lao động trong ngày. Giới hạn tối thiểu của ngày lao động là bao nhiêu?
 • Phương pháp sản xuất tổng giá trị thặng dư tuyệt đối có những hạn chế?
 • Những nhận xét dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, nhận xét nào là không đúng?
 • Những ý kiến dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, ý kiến nào đúng?  
 • Nhận xét về tổng giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch, ý nào dưới đây là đúng?
 • Chọn các ý đúng về đặc điểm của tổng giá trị thặng dư siêu ngạch trong sản xuất công nghiệp?
 • giá trị thặng dư tương đối và tổng giá trị thặng dư siêu ngạch giống nhau ở những điểm nào? 
 • Chọn các ý kiến đúng khi nhận xét giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch?
 • Vai trò của máy móc trong quá trình tạo ra giá trị thặng dư, chọn ý đúng?
 • Nền kinh tế tri thức được xem là?
 • quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu?
 • Tiền công TBCN là?
 • Nếu nhà tư bản trả công theo đúng tổng giá trị sức lao động thì có còn bóc lột giá trị thặng dư không?
 • Việc sản xuất và trao đổi hàng hoá dựa trên cơ sở nào?
 • giá trị thặng dư là gì?
 • Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?
 • Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là để biết?
 • Chọn ý không đúng về lợi nhuận?
 • Cơ sở chung của tổng giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là?
 • Chọn các ý không đúng về lợi nhuận và giá trị thặng dư?
 • Chọn các ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư?
 • Chi phí TBCN là:
 • Chọn các ý đúng về tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động?
 • Chọn các ý đúng trong các nhận xét dưới đây?
 • Các công thức tính giá cả dưới đây, công thức nào đúng?
 • Ngày lao động là 8h, tỷ suất giá trị thặng dư m = 100%, nhà tư bản tăng ngày lao động lên 1h và giá trị sức lao động giảm bớt 25%. Vậy tỷ suất tổng giá trị thặng dư mới là bao nhiêu?
 • Tiền công thực tế là gì?
 • Tiền công thực tế thay đổi thế nào? Chọn các ý sai dưới đây:
 • cách thức tiền công nào không phải là cơ bản?
 • Tiêu chí nào là cơ bản để xác định chính xác tiền công?
 • Nhân tố nào quyết định trực tiếp tiền công tính theo danh mục?
 • Người lao động nhận khoán công việc, khi hoàn thành nhận được một số lượng tiền thì đó là?
 • Tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm có quan hệ với nhau thế nào?
 • Tiền công danh nghĩa phụ thuộc các nhân tố nào?
 • Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB; Quy luật này có vai trò thế nào? Chọn ý đúng
 • Những ý kiến dưới đây về sản xuất tổng giá trị thặng dư của CNTB ngày nay, nhận xét nào đúng?
 • Những ý kiến nào dưới đây là sai? 
 • Đâu là nguồn gốc của tích luỹ tư bản?
 • Vì sao các nhà tư bản thực hiện tích luỹ tư bản?
 • Để có thể tăng quy mô tích luỹ, các nhà tư bản sử dụng thường xuyên biện pháp. Biện pháp nào đúng?
 • Quy mô tích luỹ tư bản phụ thuộc các nhân tố nào?
 • Quy luật chung của tích luỹ tư bản là gì? ý nào sau đây không đúng?
 • Những nhân tố nào dưới đây có gây ảnh hưởng quy mô tích luỹ?
 • Tích tụ tư bản là?
 • Tập trung tư bản là gì? ý nào sau đây là sai?
 • Tích tụ và tập trung tư bản giống nhéu ở?
 • Tích tụ và tập trung tư bản khác nhau ở?
 • Tích tụ và tập trung tư bản giống nhau ở những điểm nào?
 • Cách diễn đạt dưới đây các ý nào đúng? 
 • Nguồn trực tiếp của tập trung tư bản là:
 • Tích tụ tư bản không có nguồn trực tiếp từ?
 • Quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản. Chọn các ý đúng?
 • Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo kỹ thuật của tư bản?
 • Các quan hệ dưới đây, quan hệ nào không thuộc phạm trù cấu tạo tổng giá trị của tư bản?
 • Các quan hệ dưới đây, hãy nhận dạng quan hệ nào thuộc phạm trù cấu tạo hữu cơ của tư bản?
 • Khi cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên thì ý nào dưới đây là không đúng?
 • Thời gian chu chuyển của tư bản gồm thời gian sản xuất và thời gian lưu thông. Thời gian sản xuất không gồm ?
 • Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến thời gian sản xuất?
 • Những giải pháp nào giúp cho rút ngắn thời gian sản xuất  ?
 • Những giải pháp nào có khả năng rút ngắn thời gian lưu thông?
 • Những yếu tố dưới đây, yếu tố nào không thuộc tư bản cố định?
 • Các yếu tố dưới đây, yếu tố nào thuộc tư bản lưu động?
 • Dựa vào căn cứ nào để chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. ?
 • Dựa vào căn cứ nào để chia tư bản ra thành tư bản cố định và tư bản lưu động?
 • Hãy nhận dạng những dấu hiệu nào không thuộc phạm trù hao mòn hữu hình?
 • thu nhập quốc dân về mặt hiện vật gồm?
 • mức thu nhập quốc dân về mặt tổng giá trị gồm?
 • Các nhân tố chủ yếu làm tăng thu nhập quốc dân là?
 • Bản chất của khủng hoảng kinh tế là?
 • nguyên nhân của bản chất khủng hoảng kinh tế TBCN là?
 • Chu kỳ khủng hoảng kinh tế có mấy giai đoạn?
 • Bạn cho biết cuộc đại khủng hoảng kinh tế của CNTB nổ ra vào thời kỳ nào?
 • Khủng hoảng kinh tế trong nông nghiệp có đặc điểm gì khác so với trong công nghiệp?
 • Nhận xét nào dưới đây là đúng?
 • Vai trò của nhà nước đối với khủng hoảng kinh tế ?
 • cách thức nào không phải biểu hiện giá trị thặng dư?
 • Chi phí thực tế của xã hội để sản xuất hàng hoá là?
 • Chi phí thực tế của xã hội tạo ra?
 • Chi phí thực tế của xã hội và chi phí sản xuất TBCN, chọn các ý đúng trong các ý dưới đây?
 • Lợi nhuận có nguồn gốc từ?
 • Khi hàng hoá bán đúng giá trị thì?
 • Tỷ suất lợi nhuận phản ánh?
 • Quy luật giá cả sản xuất là biểu hiện vận hành của?
 • Lợi nhuận thương nghiệp có được là do bán hàng hoá với mức giá?
 • Chi phí lưu thông thuần tuý gồm những bộ phận nào?

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

image

ADSENSE

ADMICRO

image

XEM nhéNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x
image


Các câu hỏi về tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm


Các hình ảnh về tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung chi tiết về tiền công danh nghĩa là gì trắc nghiệm từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment