Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021

Cập nhật ngày 24/02/2023 bởi mychi

Bài viết Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021 thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021”

Chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa cần nhũng gì? Chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa cần nhũng gì?

Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa. Giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa cần những gì? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa. Giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa cần những gì? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé

Chuyển chức danh giáo viên

 • 1. Chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa được không?
 • 2. Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa
 • 3. giáo viên văn hóa là gì?

1. Chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa được không?

Đang làm giáo viên thể dục muốn chuyển sang làm giáo viên dạy dăn hóa thì có được không? Câu trả lời là có, các bạn hoàn toàn có thể chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa. Tuy nhiên việc chuyển đổi này phải theo quy định của pháp luật. Đang làm giáo viên thể dục muốn chuyển sang làm giáo viên dạy dăn hóa thì có được không? Câu trả lời là có, các bạn hoàn toàn có thể chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa. Tuy nhiên việc chuyển đổi này phải theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa

Chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa được không?

Điều 31 Luật Viên chức 2010 quy định như sau: Điều 31 Luật Viên chức 2010 quy định như sau:

Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp Điều 31. Bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp

…..

2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 2. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện thông qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 3. Viên chức được đăng ký thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

=> Hình thức chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa phải được thực hiện thông qua thi hoặc xét công khai: => Hình thức chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa phải được thực hiện thông qua thi hoặc xét công khai:

 • Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp
 • Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Việc huyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa chỉ được thực hiện nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu. Việc huyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa chỉ được thực hiện nếu đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

Bên cạnh đó khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa) phải đáp ứng được điều kiện tại Thông tư 03/2019/TT-BNV như sau: Bên cạnh đó khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức (chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa) phải đáp ứng được điều kiện tại Thông tư 03/2019/TT-BNV như sau:

 • Viên chức được bố trí sang vị trí việc làm mới có yêu cầu chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng hoặc cùng yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo với chức danh nghề nghiệp đang đảm nhiệm
 • Viên chức đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới.

Theo quy định tại điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV (đã hết hiệu lực nhưng vẫn có giá trị tham khảo): Theo quy định tại điều 6 Thông tư 12/2012/TT-BNV (đã hết hiệu lực nhưng vẫn có giá trị tham khảo):

Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau: Việc xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng đối với viên chức được tiến hành như sau:

 • Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức; kiểm tra, sát hạch về hiểu biết, về chuyên môn, nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành;
 • Nếu viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm mới thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp mới.

Lưu ý: Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức. Lưu ý: Khi xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng không kết hợp nâng bậc lương đối với viên chức.

3. giáo viên văn hóa là gì?

Giáo viên văn hóa là giáo viên giảng dạy các môn học văn hóa ở trường (ví dụ: toán, lí, hóa…) Giáo viên văn hóagiáo viên giảng dạy các môn học văn hóa ở trường (ví dụ: toán, lí, hóa…)

Theo thông tư 22/2004/TT-BGDĐT, các loại hình giáo viên tại các trường học gồm: Theo thông tư 22/2004/TT-BGDĐT, các loại hình giáo viên tại các trường học gồm:

Đối với trường tiểu học: Đối với trường tiểu học:

 • Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có:

– Giáo viên tiểu học dạy đủ các môn học (kể cả các môn văn hóa và các môn Âm nhạc, Mỹ thuật). – Giáo viên tiểu học dạy đủ các môn học (kể cả các môn văn hóa và các môn Âm nhạc, Mỹ thuật).

– Giáo viên tiểu học dạy các môn văn hóa trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật. – Giáo viên tiểu học dạy các môn văn hóa trừ các môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

– Giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mỹ thuật, giáo viên Tin học, giáo viên Ngoại ngữ, giáo viên Thể dục, giáo viên – Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. – Giáo viên Âm nhạc, giáo viên Mỹ thuật, giáo viên Tin học, giáo viên Ngoại ngữ, giáo viên Thể dục, giáo viên – Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

 • Loại hình cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy gồm có: cán bộ Thư viện, Thiết bị, Y tế trường học: nhân viên Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Lao công tạp vụ.

Đối với trường THCS:

– Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có: giáo viên được đào tạo để dạy từ 1 đến 3 môn trong số các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Kinh tế gia đình), thể dục, tin học (môn học tự chọn), giáo viên – Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. – Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có: giáo viên được đào tạo để dạy từ 1 đến 3 môn trong số các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ (Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Kinh tế gia đình), thể dục, tin học (môn học tự chọn), giáo viên – Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

– Loại hình cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy gồm có: cán bộ Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Y tế trường học: nhân viên Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Lao công tạp vụ. – Loại hình cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy gồm có: cán bộ Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Y tế trường học: nhân viên Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Lao công tạp vụ.

Đối với trường THPT:

– Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có: giáo viên các bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Kỹ thuật, giáo viên – Bí thư Đoàn TNCSHCM. – Loại hình giáo viên làm công tác giảng dạy gồm có: giáo viên các bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục, Ngoại ngữ, Giáo dục quốc phòng, Kỹ thuật, giáo viênBí thư Đoàn TNCSHCM.

– Loại hình cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy gồm có: cán bộ Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Y tế trường học; nhân viên Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Lao công tạp vụ. – Loại hình cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ giảng dạy gồm có: cán bộ Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Y tế trường học; nhân viên Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ, Bảo vệ, Lao công tạp vụ.

Đối với trường Dân tộc nội trú: Đối với trường Dân tộc nội trú:

Về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy được áp dụng như quy định đối với các trường phổ thông; ngoài ra còn có thêm các loại hình sau đây: giáo viên dạy tiếng dân tộc, giáo viên dạy nghề phổ thông; cán bộ giáo vụ; cán bộ y tế; kỹ thuật viên công nghệ – thông tin; nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, điện, nước, nhân viên nhà ăn. Về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ giảng dạy được áp dụng như quy định đối với các trường phổ thông; ngoài ra còn có thêm các loại hình sau đây: giáo viên dạy tiếng dân tộc, giáo viên dạy nghề phổ thông; cán bộ giáo vụ; cán bộ y tế; kỹ thuật viên công nghệthông tin; nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ, điện, nước, nhân viên nhà ăn.

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật. Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục chuyển từ giáo viên thể dục sang giáo viên văn hóa 2021. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao độngtiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:Các câu hỏi về giáo viên văn hóa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giáo viên văn hóa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giáo viên văn hóa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giáo viên văn hóa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giáo viên văn hóa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giáo viên văn hóa là gì


Các hình ảnh về giáo viên văn hóa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về giáo viên văn hóa là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về giáo viên văn hóa là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment