Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao mới nhất

Cập nhật ngày 17/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao mới nhất thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao mới nhất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao mới nhất”

Đánh giá về Thủ tục thanh lý tài sản cố định đã và chưa hết khấu hao mới nhấtHướng dẫn Thủ tục thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và chưa khấu hao theo TT 133 và 200; Cách hạch toán thanh lý của cải/tài sản cố định của Doanh nghiệp theo quy định mới nhất.

1. Quy định về việc thanh lý TSCĐ:

Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

“3Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục dùng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Khi có TSCĐ thanh lý: công ty phải ra quyết liệt thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.    Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, hồ sơ quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.    -> Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.

=> Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.”

———————————————————————————-

Theo khoản 1 điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 32 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

đ) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn dùng vào vận hành sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.     Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng, cần thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo Doanh nghiệp quyết liệt.     – Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần tổng giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác. 

——————————————————————————————–

Lưu ý:– Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, Doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

(Theo khoản 3 điều 5 Thông tư 45/2013/TT-BTC)

———————————————————————————————–

2. hồ sơ thanh lý của cải/tài sản cố định gồm các giấy tờ sau:

Lưu ý: công ty bạn đang áp dụng chế độ kế toán nào thì phải chọn đúng mẫu theo Thông tư đó nhé.Ví dụ: công ty kế toán Thiên Ưng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 thì các mẫu như: Biên bản thanh lý TSCĐ , biên bản đánh giá lại TSCĐ … phải theo Thông tư 133 nhé.

Căn cứ các quy định nêu trên, khi DN thanh lý TSCĐ cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ sau:

– Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.- Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.- quyết liệt Thanh lý TSCĐ.- Biên bản kiêm kê của cải/tài sản cố địnhBiên bản đánh giá lại TSCĐBiên bản thanh lý TSCĐ– Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.- Hóa đơn bán TSCĐ- Biên bản giao nhận TSCĐ– Biên bản hủy của cải/tài sản cố định- Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Chú ý: Khi thanh lý của cải/tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nha.

chi tiết xem thêm: Cách viết hóa đơn thanh lý TSCĐ

————————————————————————

3. Cách hạch toán thanh lý TSCĐ: 

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ. . . Các bạn hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ như sau:

– Phản ánh số mức lương về thanh lý, nhượng bán TSCĐ:Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)    Có TK 711 – mức thu nhập khác (số mức thu nhập chưa có thuế GTGT)    Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Các chi phí phát sinh cho vận hành thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:Nợ TK 811 – Chi phí khácNợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)    Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán). – Ghi Giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi:Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)    Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)    Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá).

– Nếu có bán hồ sơ thầu thanh lý TSCĐ: Ghi nhận khoản thu từ bán giấy tờ thầu liên quan ghi:Nợ các TK 111, 112, 138…    Có TK 811 – Chi phí khác.

Lưu ý: Việc hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình được quy định như hạch toán nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình.

————————————————————————

Phá dỡ TSCĐ cũng được xử lý như thanh lý TSCĐ:

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC

“Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền dùng đất, công ty dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì tổng giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu phục vụ đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý của cải/tài sản cố định.”

Cách hạch toán khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)    Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

——————————————————————————————- 

Theo Công văn 2590/TCT-CS ngày 26/06/2015 của Tổng cục thuế: “Trường hợp các bệ đỡ, móng máy do công ty tự xây dựng và được quản lý, theo dõi là một của cải/tài sản cố định riêng biệt. Theo nội dung nêu tại công văn số 21/2015/CV-cty nêu trên thì do phải lắp đặt, bố trí lại hệ thống dây chuyền sản xuất với công nghệ mới nên phải đập bỏ, tháo dỡ toàn bộ bệ đỡ, móng máy.    Khi phá dỡ, thanh lý TSCĐ là bệ đỡ, móng máy mà chưa khấu hao hết, phần chênh lệch còn thiếu do chưa trích khấu hao hết và phần chi phí phá dỡ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế mức lương Doanh nghiệp theo quy định hiện hành.” 

Xem thêm: Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

———————————————————————————————-

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có khả năng tham gia: Lớp học kế toán thực hànhthực tế tại Kế toán Thiên Ưng__________________________________________________

Thủ tục thanh lý tài sản cố địnhCác câu hỏi về thanh lý tài sản cố định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thanh lý tài sản cố định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thanh lý tài sản cố định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thanh lý tài sản cố định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thanh lý tài sản cố định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thanh lý tài sản cố định là gì


Các hình ảnh về thanh lý tài sản cố định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về thanh lý tài sản cố định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm thông tin về thanh lý tài sản cố định là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment