Phân biệt tài sản và nguồn vốn trong kế toán đơn giản, dễ hiểu

Cập nhật ngày 27/08/2022 bởi mychi

Bài viết Phân biệt tài sản và nguồn vốn trong kế toán đơn giản, dễ hiểu thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Phân biệt tài sản và nguồn vốn trong kế toán đơn giản, dễ hiểu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Phân biệt tài sản và nguồn vốn trong kế toán đơn giản, dễ hiểu”

Đánh giá về Phân biệt tài sản và nguồn vốn trong kế toán đơn giản, dễ hiểu


Xem nhanh
#taisancodinh #ketoanleanh #ceoleanh
Video này Ceo Lê Ánh hướng dẫn các bạn về quy định chứng từ định khoản tài sản cố định.

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH để theo dõi những Video hữu ích khác:
https://www.youtube.com/channel/UC5WisImT515ct6yxjk4LNoQ?sub_confirmation=1

🔗 Bạn có thể xem thêm các Video liên quan tại đây:
⦿ 30 Phút thành thạo định khoản kế toán:
https://www.youtube.com/watch?v=KnxkONStT4M
⦿ Học kế toán: Chia sẻ tâm huyết về lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu
https://www.youtube.com/watch?v=Qdu_Z9Nm09Uu0026t=422s

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
Website: https://ketoanleanh.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat
Group hỗ trợ nghiệp vụ: https://www.facebook.com/groups/2734017073277247

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
https://twitter.com/ketoanleanh
https://ketoanleanh.tumblr.com/
https://www.instagram.com/daotaoketoanleanh/

Hãy đăng kí kênh #ketoanleanh để nhận các video chia sẻ nghiệp vụ kế toán hàng tuần nhé!

#taisancodinh #khauhaotaisancodinh #ketoanleanh #ceoleanh

Tag: Kế toán Lê Ánh, Ceo Lê Ánh, học kế toán online, tự học kế toán, Học kế toán tổng hợp online miễn phí, học kế toán thuế, học kế toán cho người mới bắt đầu, học kế toán trên phần mềm misa, khóa học kế toán online, học kế toán trưởng online, học kế toán misa, học kế toán ở đâu tốt nhất, khóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học nguyên lý kế toán
tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, tài sản cố định là gì, thanh lý tài sản cố định, hạch toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định, tài sản cố định vô hình, khấu hao tài sản cố định là gì, định khoản tài sản cố định, tài sản cố định hữu hình và vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định trên misa,

Muốn hiểu về kế toán. Anh, chị yêu cầu phải hiểu của cải/tài sản và nguồn vốn trong kế toán. Bài viết sau đây của Học Excel Online sẽ giúp bạn nắm bắt được của cải/tài sản là gì? Nguồn vốn là gì và mối quan hệ giữa chúng.

Bạn nhìn vào sơ đồ sau đây :

của cải/tài sản là gì? Nguồn vốn là gì?
tài sản là gì? Nguồn vốn là gì?

Bạn có thể thấy : 

TÀI SẢN = NGUỒN VỐN

Xem nhénh

TÀI SẢN

KHÁI NIỆM

của cải/tài sản là tất cả những nguồn lực do Doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có khả năng thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc dùng của cải/tài sản đó.

của cải/tài sản của Doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa hoặc không thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sáng chế.

Xem thêm: của cải/tài sản nợ là gì? Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn trong kế toán

✅ Mọi người cũng xem : soulmate là gì

PHÂN LOẠI TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP

công ty có nhiều tài sản, kế toán cần phải phân loại chúng mới quản lý được. Có một cách phân loại là căn cứ vào thời gian đầu tư, dùng và thu hồi, toàn bộ tài sản trong một công ty. tài sản sẽ được chia thành hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

✅ Mọi người cũng xem : máy khoan không chổi than là gì

TÀI SẢN NGẮN HẠN

Là những của cải/tài sản có giá trị thấp, thời gian sử dụng ngắn không quá 12 tháng hoặc 1 chu kỳ buôn bán bình thường của Doanh nghiệp và thường xuyên thay đổi ngay hình thái giá trị trong quy trình sử dụng. Trong DN tài sản ngắn hạn bao gồm:

 • Tiền và những khoản cũng như tiền: gồm Tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ), tiền gửi ngân hàng, kho bạc, tiền đang chuyển và các khoản cũng như tiền(tổng giá trị những loại chứng khoáncó thời gian đáo hạn trong vòng 3 tháng, vàng, bạc, đá qu‎‎‎y, kim khí)
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là những khoản đầu tư ra bên ngoài với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi không quá 1 như: góp vốn liên doanh ngắn hạn, cho vay ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn…
 • Các khoản phải thu ngắn hạn: là bộ phận tài sản của DN nhưng đang bị các cá nhân hoặc đơn vị khác chiếm dụng một cách hợp pháp hoặc bất hợp pháp và DN phải có trách nhiệm thu hồi về trong vòng 12 tháng bao gồm : các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, trả trước cho người bán, phải thu về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ…
 • Hàng tồn kho: là bộ phận tài sản của DN đang trong quy trình sản xuất kinh doanh hoặc được chờ để bán, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của DN, gồm: hàng mua đang đi đường, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm, hàng hoá và hàng gửi đi bán.
 • của cải/tài sản ngắn hạn khác: là toàn bộ những của cải/tài sản còn lại ngoài những của cải/tài sản kể trên bao gồm: các khoản kí quỹ, kí cược ngắn hạn, các khỏan ứng trước, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn.

TÀI SẢN DÀI HẠN

Là những của cải/tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc trong thường xuyên chu kỳ buôn bán) và ít khi thay đổi ngay hình thái tổng giá trị trong quy trình kinh doanh. tài sản dài hạn bao gồm:

 • tài sản cố định: Là những tài sản có tổng giá trị lớn và thời gian dùng dài lâu (>1năm), tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trong quá trình dùng bị hao mòn dần. tài sản cố định phải đảm bảo đủ các khó khăn theo luật định mới được công nhận là TSCĐ. tài sản cố định gồm có 02 loại :

– TSCĐ hữu hình: Là những tài sản của đơn vị thoả mãn điều kiện là TSCĐ và có hình thái vật chất chi tiết, bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải truyền dẫn; thiết bị chuyên dùng cho quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm.

TSCĐ vô hình : Là những của cải/tài sản của đơn vị thoả mãn điều kiện là TSCĐ nhưng không có hình thái vật chất chi tiết, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả nhằm có được quyền sử dụng hợp pháp từ số tiền đã đầu tư, chi trả đó, gồm: quyền sử dụng đất, bản quyền, bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, phần mềm máy tính, giấy phép khai thác và chuyển nhượng, thương hiệu DN…

 • Đầu tư tài chính dài hạn: Là những khoản đầu tư ra bên ngoài với mục đích kiếm lời có thời gian thu hồi trong vòng 1 trở lên, như: đầu tư vào Doanh nghiệp con, đầu tư vào công ty kết nối, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn.
 • Các khoản phải thu dài hạn: Là lợi ích của đơn vị hiện đang bị các đối tượng khác tạm thời chiếm dụng, có thời hạn thu hồi trên 1 năm, như: phải thu khách hàng dài hạn, trả trước dài hạn cho người bán…
 • Bất động sản đầu tư: bao gồm nhà, đất đầu tư vì mục đích kiếm lời. Là tổng giá trị của toàn bộ quyền sử dụng đất, nhà hoặc 1 phần của đất, nhà do DN nắm giữ với mục đích thu  lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để dùng trong sản xuất buôn bán hoặc để bán trong chu kì kinh donah bình thường của DN.
 • tài sản dài hạn khác: là tổng giá trị các của cải/tài sản ngoài các tài sản kể trên và có thời gian thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm như: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang và ký cược, ký quỹ dài hạn.

✅ Mọi người cũng xem : định tính định lượng là gì

NGUỒN VỐN

KHÁI NIỆM

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay kêu gọi một vài tiền nhất định để đầu tư tài sản cho đơn vị. Nguồn vốn cho biết của cải/tài sản của đơn vị do đâu mà có và đơn vị phải có những trách nhiệm kinh tế, pháp lý gì đối với tài sản đó.

=> Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản

PHÂN LOẠI NGUỒN VỐN TRONG DOANH NGHIỆP

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu hải sản chua ngọt

Phân loại

Dựa theo nguồn gốc hình thành, Nguồn vốn được phân thành hai loại:

 • Nguồn vốn chủ sở hữu (là nguồn vốn tự có): Là nguồn vốn ban đầu do chủ Doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ hoạt động sản xuất buôn bán hoặc lợi nhuận thu được từ vận hành sản xuất buôn bán.Nguồn vốn chủ sở hữu là nguồn sử dụng dài hạn, không cam kết phải thanh toán.
 • Nợ phải trả (là nguồn vốn đi vay): Là nghĩa vụ Hiện tại của công ty, nảy sinh từ các giao dịch và các sự kiện đã qua mà công ty phải có trách nhiệm thanh toán bằng nguồn lực của mình.Nợ phải trả là nguồn vốn sử dụng có thời gian kèm theo nhiều ràng buộc, như phải có thế chấp, phải có lãi, …

✅ Mọi người cũng xem : phòng đa năng là gì

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu được chia thành 03 loại:

 • Nguồn vốn buôn bán: được hình thành do các bên tham gia góp vốn và được bổ sung từ lợi nhuận sau thuế (LNST).Vốn do Chủ Doanh nghiệp bỏ ra buôn bán từ số tiền đã góp cổ phần, đã mua cổ phiếu, … tùy từng loại hình Doanh nghiệp mà có Nguồn vốn buôn bán khác nhéu.
 • Lợi nhuận chưa phân phối: Là phần lợi nhuận sau thuế chưa chi cho chủ sở hữu hoặc chưa trích lập các quỹ
 • những loại quỹ chuyên sử dụng: Bao gồm các nguồn vốn và các quỹ chuyên dùng của đơn vị kế toán được hình thành chủ yếu từ việc phân phối lợi nhuận, bao gồm: quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, …

Nợ phải trả

Có 02 loại nợ phải trả:

 • Nợ ngắn hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán dưới 01 năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh.VD: vay ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, tiền đặt trước ngắn hạn của người mua, các khoản phải trả, phải nộp NSNN, các khoản phải trả làm công nhân viên, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, …
 • Nợ dài hạn: Là các khoản nợ có thời hạn thanh toán trên 01 năm hoặc một chu kỳ buôn bán trở lên.VD: vay dài hạn, nợ dài hạn về thuê tài chính TSCĐ, các khoản nhận ký quỹ dài hạn, nợ do mua của cải/tài sản trả góp dài hạn, phải trả người bán dài hạn, tiền đặt trước dài hạn của người mua, …

✅ Mọi người cũng xem : cồn 90 độ là gì

MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN – NGUỒN VỐN

 • của cải/tài sản và nguồn vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiên ở việc nguồn vốn hình thành nên tài sản
 • Bất kỳ một của cải/tài sản nào cũng được hình thành từ một hoặc 1 số nguồn nhất định hoặc ngược lại 1 nguồn vốn nào đó bao giờ cũng là nguồn đảm bảo cho 1 hoặc 1 số tài sản
 • Xét trên quan điểm thống kê triết học duy vật biện chứng, tìa sản và nguồn vốn là hai mặt của đối tượng gọi chung là “TÀI SẢN”
 • thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng nhất với ngôn từ tài sản trước đó. Nó được dùng ở đây để chỉ một thực thể đang thực tế tồn tại, thực tế này có khả năng biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vậy chất. khi đứng trước sự tồn tài tại một “tài sản” như thế ta phải nghĩ đến 2 mặt đó là:

+ giá trị của “tài sản”  bằng bao nhiêu?. Trả lời câu hỏi này chính là biểu hiện cuả mặt của cải/tài sản

+“tài sản”này được hình thành từ nguồn vốn nào? Hoặc do đâu mà có? đáp ứngc cho mục đích gì, dùng cho bộ phận nào? Trả lời cho các câu hỏi này chính là biểu hiện của mặt nguồn vốn. Xuất phát từ việc phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn như trên, ta có các phương trình kế toán như sau:

PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG QUÁT

 • Tổng tổng giá trị của cải/tài sản = tổng nguồn vốn   (1)                                                            

 • Tổng tổng giá trị tài sản= tổng nguồn vốn chủ sở hữu + tổng nợ phải trả (2)

✅ Mọi người cũng xem : điện áp định mức ký hiệu là gì

PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN

 • Tổng NV chủ sở hữu = Tổng tổng giá trị tài sản- Tổng nợ phải trả (3)                         

Phương trinh số (3) được gọi là phương trình kế toán cơ bản bởi vì qua phương trình này ta có thể đánh giá được khả năng tự chủ về tài chính của một Doanh nghiệp

Việc phản ánh và giám đốc những loại của cải/tài sản, nguồn vốn và sự biến động của các đối tượng  tài sản, nguồn vốn như trên vừa là nội dung cơ bản vừa là bắt buộc khách quan của công tác kế toán. Thông qua đó kế toán sẽ cung cấp cho nhà quan lý cũng như các đối tượng khac một cách thường xuyên và hệ thống những số liệu rất cần thiết về tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị.

Để tìm hiểu sâu hơn về kế toán, các bạn có khả năng tìm hiểu trong khóa học Trọn bộ kỹ năng nghiệp vụ Kế toán Thuế. Khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức rất đầy đủ và có hệ thống về các công việc của kế toán, thuế, lập tờ khai và quyết toán thuế. Thông tin chi tiết xem tại:

CHÚC BẠN THÀNH CÔNGCác câu hỏi về tài sản là gì theo kế toán


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tài sản là gì theo kế toán hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tài sản là gì theo kế toán ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tài sản là gì theo kế toán Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tài sản là gì theo kế toán rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tài sản là gì theo kế toán


Các hình ảnh về tài sản là gì theo kế toán đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về tài sản là gì theo kế toán tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về tài sản là gì theo kế toán từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment