Nhà thơ Vi Trang cùng những bài thơ vang danh nổi tiếng nhất phần 3

là nhà thơ lớn của Trung Quốc. Trước ông đậu tiến sĩ đời...

Nhà thơ Vi Trang cùng những bài thơ vang danh nổi tiếng nhất phần 1

韋莊 (khoảng 860-910) tự Đoan Kỷ 端已, nguyên đậu tiến sĩ đời Đường,...