Tho Nguyen Sa
Bài thơ Tự Do hấp dẫn phải đọc ít nhất một lần của nhà thơ Nguyên Sa

Bài là một tác phẩm nổi bật cho phong cách thơ của Nguyên...