tĩnh dạ tứ
Tĩnh dạ tứ – Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh ( Lý Bạch)

Bài thơ – Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh là một trong những...