Thuy Dieu Ca Dau1 640x657
Thủy Điệu Ca Đầu – Bài Thơ Trung Thu Hấp Dẫn

là một bài thơ hay của nhà thơ Tô Thức. Ông là một...