tho-ngan-hay-1
Thơ ngắn hay về tình yêu, cuộc sống súc tích, ý nghĩa

về tình yêu, cuộc sống, những bài thơ ngắn thôi nhưng khá súc...