tho-ngan-dem-buon-1
Thơ ngắn đêm buồn-chùm thơ tâm trạng nhất viết  trong đêm

-chùm thơ chứa chan tâm trạng của trai gái đang yêu. Khi màn đêm...