tho-gui-nguoi-yeu-cu-1
Thơ gửi người yêu cũ-những vần thơ chứa chan tam trạng

là những bài thơ xúc động nhất. Đây là nỗi lòng của những...