tho-cuoi-tuan-co-don-1
Thơ cuối tuần cô đơn một mình lẻ bóng buồn thật buồn

một mình lẻ bóng-những áng thơ buồn thật buồn. Người ta thường nói...