Tho Con Ga1 640x438
Thơ Con Gà – Bài Thơ Nổi Tiếng Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh

Bài thơ Con Gà được trích từ tập Hoa Dọc Chiến Hào của nhà...