tho-co-don-ngan-1
Thơ cô đơn ngắn hay nhất 2019 tâm trạng đầy vơi,mong nhớ một mình

 năm 2019, những vần thơ chứa chan tâm trạng, mong nhớ một mình dạt...