Rc483n Dau Bieng Hoc
” Rắn Đầu Biếng Học ” – Sự thông minh tài trí của nhà thơ Lê Quý Đôn

là một câu thơ đặc sắc trong bài Rắn Đầu Rắn Cổ của...