Queem
Bài thơ Quê Em – Thi phẩm đặc sắc phải đọc ít nhất một lần của Trần Đăng Khoa

là một tác phẩm thành công vang dội của nhà thơ Trần Đăng...