Nhà Thơ Phạm Trọng Yêm Và Những Bài Thơ Đặc Sắc

Phạm Trọng Yêm 范仲淹 (989-1054) là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là...