núi đôi
Núi đôi (Vũ Cao)- Tình yêu đôi lứa gắn liền với tình yêu quê hương đất nước

chỉ mới nghe đến cái tên thôi cũng đã đủ làm cho ta...