Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn cùng những áng thơ nổi tiếng đi cùng năm tháng

là một gương mặt nổi bật trong làng thơ ca Việt Nam. Nguyễn...