Nhà thơ Khuất Nguyên và áng thơ được yêu thích nhất mọi thời đại phần 2

là một thi sĩ vang danh của Trung Quốc. Ông xuất thân dòng...

Nhà thơ Khuất Nguyên và áng thơ được yêu thích nhất mọi thời đại phần 1

屈原 (khoảng 340-278 TCN), tên là Bình, tự là Nguyên, người nước Sở...