Nhà thơ Guillaume Apollinaire và những áng thơ vang danh nhất phần 1

 (1980-1918) tên thật là Wilhelm Albert Vladimir Popowski de La Selvade Apollinaris de Wąż-Kostrowitcky....