Bế Thành Long – Thi ca là người bạn đồng hành thủy chung

sinh năm 1938 tại Cao Bằng. Ông hiện đang công tác tại hội...