Ấm Bảy (Muôn) – nhà thơ nổi tiếng ở miền Núi Ấn Sông Trà

tên thật là Muôn là người thuộc dòng họ Trương, cháu của Trương...