người đi tìm hình của nước
Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên) – Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác

, một trong những bài thơ đặc sắc của nhà thơ Chế Lan Viên. Bài...