nam quốc sơn hà
Nam Quốc Sơn Hà (Lý Thường Kiệt) – Bản tuyên ngôn đầu tiên của nước ta

là một tác phẩm thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt được sáng...