Nam Anh Em2 640x349
” Năm anh em trên một chiếc xe tăng ” – Bài ca đi cùng năm tháng của nhà thơ Hữu Thỉnh

là một lời thơ trong tác phẩm vang danh Trên Một Chiếc Xe...