mùa xuân chín
Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử)- Bức tranh xuân đang độ chín, căng mọng

của Hàn Mặc Tử là sự miêu tả vẻ đẹp của khung cảnh...