Mo Hoi Do Xuong Donbg1
Mồ hôi mà đổ xuống đồng – Câu thơ đặc sắc trong bài Giọt Mồ Hôi

là một câu thơ đặc sắc trong bài Giọt Mồ Hôi của thi...