Bahuyenthanhquan
” Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo ” – Câu Thơ Nổi Bật Nhất Của Bà Huyện Thanh Quan

là một câu thơ được nhiều bạn đọc yêu thích trong bài Thăng...