Lai Tan2 1
Lai Tân ( Hồ Chí Minh ) – Bài Thơ Châm Biếm Xã Hội Trung Hoa Dân Quốc

Lai Tân là một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hồ Chí Minh....