khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Cảm nhận bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ ( Nguyễn Khoa Điềm)

của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, đã khắc họa thành công hình tượng người...