Hai Chi Em
Bài thơ Hai Chị Em – Nỗi đau của những đứa trẻ khi gia đình tan vỡ

là một thi phẩm đầy xúc động của nhà thơ Vương Trọng. Ông...