Em La Gi Giua Bon Be Doi Anh 640x360
Em là gì giữa bề bộn đời anh ? ( Trường Phi Bảo ) – Nỗi lòng của nhà thơ khi yêu

là một bài thơ thắm đượm tình cảm và tâm tư của nữ...