Dua Oi3 640x499
Bài Thơ Dừa Ơi – Ca Ngợi Tinh Thần Chiến Đấu Của Nhân Dân

Dừa ơi là bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Lê Anh Xuân. Ông...