Dang Cao2 640x360
Bài thơ Đăng Cao – Tâm trạng buồn đau của nhà thơ Đỗ Phủ

là một bài thơ chứa đựng những nỗi niềm của nhà thơ nổi...