De1baa1 Khuc1 640x360
Dạ Khúc – Bài thơ đặc sắc được yêu thích nhất của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

là một bài thơ hay của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong...