Con Co Ma Di An Dem1
Con Cò Mà Đi Ăn Đêm – Bài Thơ Ca Ngợi Đức Tính Người Nông Dân

là một bài thơ gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ...