Tieng Hat
Lá Bàng Đang Đỏ Ngọn Cây – Câu thơ đặc sắc của nhà thơ Tố Hữu

là một câu thơ hay của nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ...