Vần Thơ Cầm Giang Thấm Đẫm Hồn Quê Xứ Thái

Cầm Giang là một nhà thơ lãng mạn cách mạng trữ tình độc đáo...