Bùi Hữu Thiềm Và Những Áng Thơ Đi Vào Lòng Người

Bùi Hữu Thiềm sinh năm 1947 tại xã Vạn Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh,...