Ban Tay Me 640x800
Bài thơ Bàn Tay Mẹ đi cùng năm tháng của nhà thơ Tạ Hữu Yên

của nhà thơ Tạ Hữu Yên không còn xa lạ gì đối với...